Auteurs- en sprekersregister betreffende "Ceder Jurgen" (Legislatuur 2003-2007)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Algemeen activiteitenverslag 2003 van het Vast Comitť van Toezicht op de inlichtingendiensten- en veiligheidsdiensten (1) (3-725)      
  Stemming over de aanbevelingen en stemverklaring van de heer Ceder
3-85
p. 38 3-85 p. 38 (PDF)
  3-85
p. 75 3-85 p. 75 (PDF)
Algemeen activiteitenverslag 2004 van het Vast Comitť van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (1) (3-1150)      
  Bespreking
3-156
p. 31-34 3-156 p. 31-34 (PDF)
Asielzoekers - Risicovolle uitwijzingen (Stand van zaken van de commissie Vermeersch) (3-774)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-13
p. 832-833 3-13 p. 832-833 (PDF)
Beleidscellen - Departementen - Studieopdrachten (3-7815)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10509-10511 3-90 p. 10509-10511 (PDF)
Beleidscellen - Departementen - Studieopdrachten (3-7816)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10528 3-90 p. 10528 (PDF)
Beleidscellen - Departementen - Studieopdrachten (3-7819)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10633 3-90 p. 10633 (PDF)
Beleidscellen - Departementen - Studieopdrachten (3-7822)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10736-10738 3-90 p. 10736-10738 (PDF)
Beleidscellen - Departementen - Studieopdrachten (3-7824)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10758 3-90 p. 10758 (PDF)
Beleidscellen - Departementen - Studieopdrachten (3-7828)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10814 3-90 p. 10814 (PDF)
Beleidscellen - Departementen - Studieopdrachten (3-7829)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10817 3-90 p. 10817 (PDF)
Beleidscellen - Departementen - Studieopdrachten (3-7832)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10831-10834 3-90 p. 10831-10834 (PDF)
Belgische strijdkrachten - Eventuele aanwezigheid van radicale moslims (3-5579)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 3-72
p. 7683-7684 3-72 p. 7683-7684 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2003-2004)      
  Benoeming van de heer Ceder tot derde ondervoorzitter van de Senaat, ter vervanging van de heer Van Hauthem
3-70
p. 10 3-70 p. 10 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2004-2005)      
  Benoeming van de heer Ceder tot derde ondervoorzitter van de Senaat
3-77
p. 5 3-77 p. 5 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2005-2006)      
  Benoeming van de heer Ceder tot derde ondervoorzitter van de Senaat
3-126
p. 4 3-126 p. 4 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2006-2007)      
  Benoeming van de heer Ceder tot derde ondervoorzitter van de Senaat
3-180
p. 4 3-180 p. 4 (PDF)
Bouwbedrijf - Fonds voor bestaanszekerheid - Afhouding van administratiekosten (Schending van de vrijheid van vereniging - Syndicale vrijheid - Inhouding van 12 % op de uitkering brugpensioen van werknemers die geen vakbondslid zijn - Openbaarheid jaarverslag - Door het Fonds aan de vakbonden uitgekeerde bedragen - Leden van het Vlaams Belang) (3-7494)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-90
p. 10387-10388 3-90 p. 10387-10388 (PDF)
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - 101-centrale - Personeel - Tweetaligheid (3-4683)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-65
p. 6273 3-65 p. 6273 (PDF)
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Politiezones - Interventietijden (3-4684)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-65
p. 6273 3-65 p. 6273 (PDF)
Centraal Strafregister - Toegang voor de personeelsdienst van het directoraat-generaal "Uitvoering van straffen en maatregelen" (Nieuw aan te werven personeel - Opmerking van het Rekenhof) (3-5023)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-69
p. 6976-6977 3-69 p. 6976-6977 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-70
p. 7192-7193 3-70 p. 7192-7193 (PDF)
Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie - Ten onrechte ontvangen overheidssubsidies - Terugstorting (3-4898)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 3-67
p. 6710 3-67 p. 6710 (PDF)
Centrale Raad voor het bedrijfsleven - Opmerkingen van het Rekenhof (3-5083)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-69
p. 6983 3-69 p. 6983 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-71
p. 7508-7509 3-71 p. 7508-7509 (PDF)
Congolese militairen - Opleiding bij het Belgische Leger in Elsenborn - Verdwenen militairen (na desertie - Illegale migratie) (3-3298)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-51
p. 4419 3-51 p. 4419 (PDF)
Copernicushervorming - Opmerkingen van het Rekenhof (Oprichting beleidsraden en interne audit-diensten) (3-5099)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-69
p. 7074-7075 3-69 p. 7074-7075 (PDF)
De bemanning van de 101-centrale voor oproepen uit het Brusselse (Tweetaligheidsprobleem) (3-1010)      
  Mondelinge vraag van de heer Ceder aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-151
p. 24-26 3-151 p. 24-26 (PDF)
De betrokkenheid van het CGKR bij het incident met asielzoekers op de luchthaven van Zaventem (3-302)      
  Mondelinge vraag van de heer Ceder aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan mevrouw Arena, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Antwoord gegeven door mevrouw Arena, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-56
p. 12-13 3-56 p. 12-13 (PDF)
De blijvende politieke agitatie van de directeur van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding (CGKR) (Openlijke steun aan de eisen van de illegalenbeweging - Houding van de regering) (3-1189)      
  Mondelinge vraag van de heer Ceder aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-172
p. 25-26 3-172 p. 25-26 (PDF)
De contacten van een aantal Britse terroristen met de Russische maffia in BelgiŽ (teneinde illegaal nucleair materiaal te kopen of grote hoeveelheden aluminiumpoeder of kunstmest bedoeld voor een zogenaamde vuile atoombom) (3-1518)      
  Vraag om uitleg van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-159
p. 102-104 3-159 p. 102-104 (PDF)
De controle op de aanwending van de toelage voor de gewezen moslimexecutieve van BelgiŽ (3-1519)      
  Vraag om uitleg van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-159
p. 104-105 3-159 p. 104-105 (PDF)
De drugshandel bij Antwerpse vzw's (3-1107)      
  Mondelinge vraag van de heer Ceder aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
3-160
p. 13-15 3-160 p. 13-15 (PDF)
De evolutie van de NAVO - Top van Riga, 28 november 2006 (3-1683)      
  Stemming en stemverklaring van de heer Ceder
3-187
p. 46-47 3-187 p. 46-47 (PDF)
  3-187
p. 88 3-187 p. 88 (PDF)
De gesprekken met Marokko over de gerechtelijke samenwerking (Uitbreiding van de overeenkomst tot overbrenging zonder hun toestemming van veroordeelde personen omwille van de overbevolking in de gevangenissen - Gesprekken over de opleiding van imams) (3-1197)      
  Mondelinge vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-173
p. 12-13 3-173 p. 12-13 (PDF)
De gijzeling van de directie van het bedrijf Sigma Coatings door vakbondsmilitanten in het Waalse Manage (3-83)      
  Mondelinge vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-22
p. 7-8 3-22 p. 7-8 (PDF)
De hervatting van de gedwongen uitwijzingen (Uitwijzing van uitgeprocedeerde asielzoekers - Veroordelingen in de zaak Semira Adamu - Weigering van de politie nog langer gedwongen repatriŽring te begeleiden - Hervatting - Verfijning van de richtlijnen door de commissie-Vermeersch) (3-131)      
  Mondelinge vraag van de heer Ceder aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-35
p. 8-10 3-35 p. 8-10 (PDF)
De informatiecampagne over de Europese grondwet (3-631)      
  Mondelinge vraag van de heer Ceder aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
3-102
p. 8-9 3-102 p. 8-9 (PDF)
De maatregelen tegen anti-semitisch geweld (Antwerpse regio - Jonge moslims - Bescherming van de Joodse gemeenschap - Gerechtelijke en multidisciplinaire aanpak) (3-381)      
  Mondelinge vraag van de heer Ceder aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-68
p. 25-28 3-68 p. 25-28 (PDF)
De operationalisering van de Communicatie- en Informatiecentra (CIC's) (Politie - Dispatchingcentra - Verdeelsleutel personeel - Politiezone Dilbeek - Oproepcentrale 101) (3-569)      
  Vraag om uitleg van de heer Ceder aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-97
p. 64-66 3-97 p. 64-66 (PDF)
De ophelderingsgraad van misdrijven (3-1569)      
  Vraag om uitleg van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-160
p. 31-32 3-160 p. 31-32 (PDF)
De organisatie van een "blow-in" in Antwerpen (Actie voor de legalisering van soft drugs - Oproep tot burgerlijke ongehoorzaamheid - Houding van de politie) (3-494)      
  Mondelinge vraag van de heer Ceder aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-87
p. 22-23 3-87 p. 22-23 (PDF)
De overgangsperiode tussen de transporttoestellen C130 en A400M (Onderhoudsproblemen - Beschikbaarheid van wisselstukken voor de C130) (3-1696)      
  Vraag om uitleg van de heer Ceder aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
3-171
p. 82-84 3-171 p. 82-84 (PDF)
De publicatie van een koninklijk besluit inzake de partijfinanciering (3-831)      
  Mondelinge vraag van de heer Ceder aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-131
p. 31 3-131 p. 31 (PDF)
De rechten van het slachtoffer in een dossier met vereenvoudigd proces-verbaal (3-843)      
  Vraag om uitleg van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-114
p. 26-31 3-114 p. 26-31 (PDF)
De rol van de douanediensten in de beveiliging van havens (3-275)      
  Mondelinge vraag van de heer Ceder aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken, aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn en aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
3-51
p. 56-59 3-51 p. 56-59 (PDF)
De rol van de vakbonden als uitbetalingsinstellingen (van werkloosheidsuitkeringen - Dreiging van het stopzetten van de uitkering omwille van niet-betaling van het lidgeld - Dienstverlening door de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen) (3-1428)      
  Mondelinge vraag van de heer Ceder aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
3-205
p. 22-24 3-205 p. 22-24 (PDF)
De slapende zichtrekening van het Fonds voor de Bouw van Ziekenhuizen en medisch-sociale inrichtingen (Bestemming van het bedrag) (3-1527)      
  Vraag om uitleg van de heer Ceder aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minsiter van FinanciŽn, aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken en aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-159
p. 112-113 3-159 p. 112-113 (PDF)
De stand van zaken in verband met de taalproblematiek inzake de mobiele urgentiegroepen (MUG) in Vlaams-Brabant en Brussel (EfficiŽntiespreiding van de MUG's - Regio Halle-Tubeke) (3-570)      
  Vraag om uitleg van de heer Ceder aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-97
p. 69-73 3-97 p. 69-73 (PDF)
De toestand in Cyprus (3-248)      
  Bespreking
3-46
p. 44-46 3-46 p. 44-46 (PDF)
De tussenkomsten van de minister inzake de beslissingen van korpsoversten (Twee kandidaten-onderofficieren betrapt op het bezit van drugs - Omzetting van het voorstel van ontslag van de korpsoverste op de zitdag van de minister - Misbruik van politiek clientelisme) (3-605)      
  Mondelinge vraag van de heer Ceder aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-99
p. 24-25 3-99 p. 24-25 (PDF)
Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 2003, uitgavenbegroting voor het dienstjaar 2004 en begrotingsramingen voor het dienstjaar 2005      
  Stemming en stemverklaring van de heer Ceder
3-89
p. 46-47 3-89 p. 46-47 (PDF)
  3-89
p. 80 3-89 p. 80 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 18 mei 2003)      
  de heer Ceder, senator gekozen door het Nederlandse kiescollege
3-1
p. 13 3-1 p. 13 (PDF)
Elektronisch toezicht - Omzendbrief van 8 april 2002 - EfficiŽntie (3-699)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-12
p. 726 3-12 p. 726 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-13
p. 819-820 3-13 p. 819-820 (PDF)
FOD Budget en Beheerscontrole - Definitieve kredieten - Mededeling aan de Administratie van de Thesaurie (3-5139)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-70
p. 7133 3-70 p. 7133 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-71
p. 7449-7450 3-71 p. 7449-7450 (PDF)
FOD Budget en Beheerscontrole - Formele procedures (Opmerking Rekenhof) (3-5138)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-70
p. 7132 3-70 p. 7132 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-71
p. 7448-7449 3-71 p. 7448-7449 (PDF)
FOD Justitie - Opmerkingen van het Rekenhof (3-5135)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-68
p. 6867-6868 3-68 p. 6867-6868 (PDF)
FOD Sociale Zekerheid - Opmerkingen van het Rekenhof (3-5155)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-70
p. 7253 3-70 p. 7253 (PDF)
FOD Wetenschapsbeleid - Opmerkingen van het Rekenhof (3-5144)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-70
p. 7146-7147 3-70 p. 7146-7147 (PDF)
Federale politie - Onregelmatigheden - Opmerkingen van het Rekenhof (Opname van contractuelen in het statutair kader - Gebreken in het informaticasysteem) (3-5082)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-69
p. 6982 3-69 p. 6982 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-75
p. 8022-8023 3-75 p. 8022-8023 (PDF)
Federale politie - Opmerkingen van het Rekenhof (3-5141)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-70
p. 7135 3-70 p. 7135 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-76
p. 8148 3-76 p. 8148 (PDF)
Federale uitgaven - Reactie op het controleverslag van het Rekenhof (3-5157)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-70
p. 7280-7281 3-70 p. 7280-7281 (PDF)
Fonds voor Arbeidsongevallen - Aangepast reglement voor de vorming van reserves (Opmerking van het Rekenhof) (3-5041)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-69
p. 7002 3-69 p. 7002 (PDF)
Fonds voor bestaanszekerheid - Sector schoonmaak - Eindejaarspremies (Inhouding door de fondsen van 2,5 pct. op de premie van werknemers die geen vakbondslid zijn - Financiering van de fondsen - Administratiekosten - Uitkeringen aan de vakbonden) (3-6745)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9626-9627 3-87 p. 9626-9627 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10793-10796 3-90 p. 10793-10796 (PDF)
Fregat De Wandelaar - Moderniseringswerken - Verkoop aan Bulgarije (3-4520)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 3-64
p. 6205 3-64 p. 6205 (PDF)
Genadeverlening - Collectieve genadebesluiten (3-3573)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-54
p. 4704 3-54 p. 4704 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-55
p. 4863-4864 3-55 p. 4863-4864 (PDF)
Gevangeniswezen - Voorlopig invrijheidstelling (3-1522)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-28
p. 1870-1873 3-28 p. 1870-1873 (PDF)
Guantanamo Bay (Cuba) - Gevangenen met Belgische nationaliteit (3-1276)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-23
p. 1371 3-23 p. 1371 (PDF)
Guantanamo Bay (Cuba) - Gevangenen met Belgische nationaliteit (3-1278)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-23
p. 1381 3-23 p. 1381 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-40
p. 3101 3-40 p. 3101 (PDF)
Guantanamo Bay (Cuba) - Gevangenen met Belgische nationaliteit (Overbrenging om in BelgiŽ gevonnist te worden) (3-1276)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord
Bul. 3-25
p. 1503-1504 3-25 p. 1503-1504 (PDF)
Het antibioticabeleid (Toenemende resistentie van bacterieŽn in de ziekenhuizen) (3-1055)      
  Vraag om uitleg van de heer Ceder aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-131
p. 54-56 3-131 p. 54-56 (PDF)
Het gebruik van antibiotica in de veeteelt (Toenemende resistentie van bacterieŽn - Overconsumptie - Gevaar van overdracht van de resistentie naar de mens) (3-1058)      
  Vraag om uitleg van de heer Ceder aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-131
p. 57-59 3-131 p. 57-59 (PDF)
Het moslimfundamentalisme en de Moslimexecutieve (3-443)      
  Mondelinge vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-83
p. 29-31 3-83 p. 29-31 (PDF)
Het overleg tussen de Raad van procureurs des Konings en de minister (Bemerkingen inzake gebrekkig overleg - Overleg met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten - Rondzendbrief van het College van procureurs-generaal - Uitbreiding van de voorlopige hechtenis - Gemeentelijke administratieve sancties) (3-677)      
  Mondelinge vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-110
p. 80-82 3-110 p. 80-82 (PDF)
Het statuut van de griffiers (Loopbaanhervorming - Oprichting officieel overlegorgaan) (3-1406)      
  Vraag om uitleg van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-153
p. 60-62 3-153 p. 60-62 (PDF)
Het syntheseverslag van de commissie voor Interculturele Dialoog (Eerste tussentijds verslag)      
  Debat
3-87
p. 7-21 3-87 p. 7-21 (PDF)
Het toezicht op een Palestijnse overvaller (In BelgiŽ opgevangen bezetter van de Geboortekerk in Betlehem - Criminele feiten gepleegd in BelgiŽ) (3-123)      
  Mondelinge vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-31
p. 12-14 3-31 p. 12-14 (PDF)
Het veiligheidsbeleid in de gevangenissen (Voorkomen van ontsnappingen) (3-582)      
  Vraag om uitleg van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-97
p. 85-86 3-97 p. 85-86 (PDF)
Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen - Kwaliteit dienstverlening (3-6746)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9627-9628 3-87 p. 9627-9628 (PDF)
Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen - Opmerkingen van het Rekenhof (3-5104)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag met antwoord
Bul. 3-68
p. 6953 3-68 p. 6953 (PDF)
Hulpkas voor werkoosheidsuitkeringen - Uitbetalingsinstellingen (Cijfergegevens) (3-6747)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9628 3-87 p. 9628 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10796-10799 3-90 p. 10796-10799 (PDF)
Koninklijke Muntschouwburg - Onnauwkeurigheden in de boekhouding (3-4899)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-67
p. 6659-6660 3-67 p. 6659-6660 (PDF)
Levenslang veroordeelden - Opdeling volgens nationaliteit, detentieduur en gerechtelijk ressort (Voorwaardelijke invrijheidstelling) (3-4219)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-62
p. 5739 3-62 p. 5739 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-69
p. 7014-7016 3-69 p. 7014-7016 (PDF)
Levenslang veroordeelden - Daadwerkelijke detentieduur - Voorwaardelijke invrijheidstelling (3-3572)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-54
p. 4703-4704 3-54 p. 4703-4704 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-57
p. 5119-5121 3-57 p. 5119-5121 (PDF)
Migranten en ontwikkeling : krachten voor de toekomst (Bijdrage van de nakomelingen van migranten aan de ontwikkeling van BelgiŽ en van de landen van herkomst - Aanbevelingen van de commissie Buitenlandse Betrekkingen, na hoorzittingen en werkvergaderingen) (3-351)      
  Bespreking
3-71
p. 5-16 3-71 p. 5-16 (PDF)
Minderjarige - Niet-Europese Unie-burgers - Uit handen geven door de Jeugdrechtbank (3-1832)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-32
p. 2209 3-32 p. 2209 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-67
p. 6662-6663 3-67 p. 6662-6663 (PDF)
Ministerie van Landsverdediging - Facturen - Laattijdige betaling (3-5143)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 3-69
p. 7043-7044 3-69 p. 7043-7044 (PDF)
Ministerie van Landsverdediging en Leger - Studentenarbeid (3-1348)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-26
p. 1580 3-26 p. 1580 (PDF)
Misdrijven - Ophelderingsgraad (3-5350)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-71
p. 7368-7369 3-71 p. 7368-7369 (PDF)
Misdrijven - Ophelderingsgraad (3-5353)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-71
p. 7381-7382 3-71 p. 7381-7382 (PDF)
Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie - Opmerkingen van het Rekenhof (Personeelsformatie) (3-5074)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-69
p. 6978 3-69 p. 6978 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-70
p. 7193-7194 3-70 p. 7193-7194 (PDF)
Nationaal Instituut voor invaliden - Sluiting (van de rusthuizen) (3-1280)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-23
p. 1383 3-23 p. 1383 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-26
p. 1608-1609 3-26 p. 1608-1609 (PDF)
Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oudstrijders en oorlogsslachtoffers (NIOOO) - Rusthuizen - FinanciŽle toestand (3-1279)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-23
p. 1382-1383 3-23 p. 1382-1383 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-27
p. 1730-1731 3-27 p. 1730-1731 (PDF)
Nationaal Onderzoeksinstituut voor arbeidsomstandigheden - Opmerkingen van het Rekenhof (3-5105)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag met antwoord
Bul. 3-68
p. 6953-6954 3-68 p. 6953-6954 (PDF)
Nationaal Orkest van BelgiŽ - Tekortkomingen in de begrotingen en de boekhouding (3-4900)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-67
p. 6661 3-67 p. 6661 (PDF)
Nationaal veiligheidsplan - Misdrijven - Ophelderingsgraad (3-2289)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-38
p. 2879 3-38 p. 2879 (PDF)
Nationaal veiligheidsplan - Misdrijven - Ophelderingsgraad (3-2290)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-38
p. 2885 3-38 p. 2885 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-39
p. 3011 3-39 p. 3011 (PDF)
Negeren van het rood licht - Processen-verbaal (3-5140)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-70
p. 7215-7216 3-70 p. 7215-7216 (PDF)
Nucleaire veiligheid - Bewaking van nucleaire sites (Gewapende bewaking - Transporten met radioactief afval) (3-5352)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-71
p. 7468-7469 3-71 p. 7468-7469 (PDF)
Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid - Begrotingen - Opsplitsing tussen opdrachten- en beheersbegrotingen (Opmerkingen van het Rekenhof) (3-5002)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-68
p. 6831-6832 3-68 p. 6831-6832 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-69
p. 7027 3-69 p. 7027 (PDF)
Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid - Begrotingen - Opsplitsing tussen opdrachten- en beheersbegrotingen (Opmerkingen van het Rekenhof) (3-5003)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-68
p. 6843 3-68 p. 6843 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-69
p. 7059-7060 3-69 p. 7059-7060 (PDF)
Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid - Laattijdige opmaak van voorafbeeldingen en ontwerpen van begroting (3-5000)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-68
p. 6831 3-68 p. 6831 (PDF)
Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid - Laattijdige opmaak van voorafbeeldingen en ontwerpen van begroting (3-5001)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-68
p. 6843 3-68 p. 6843 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-69
p. 7059 3-69 p. 7059 (PDF)
Opmerkingen van het Rekenhof - Briefwisseling met de regeringsleden (3-5071)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-69
p. 6975 3-69 p. 6975 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-70
p. 7185 3-70 p. 7185 (PDF)
Ordonnanties - Betalingen via de FinanciŽle Post - Verplichte stempel (Elektronische betaling) (3-5160)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-70
p. 7328 3-70 p. 7328 (PDF)
POD Maatschappelijke Integratie - Opmerkingen van het Rekenhof (3-5159)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-70
p. 7177 3-70 p. 7177 (PDF)
Phenix-project - Uitvoering (Informatiseringsproject justitie) (3-5133)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-70
p. 7113 3-70 p. 7113 (PDF)
Pilotenopleidingen - Veiligheidsmaatregelen - Screening van cursisten (3-5425)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-70
p. 7195 3-70 p. 7195 (PDF)
Pilotenopleidingen - Veiligheidsmaatregelen - Screening van cursisten (3-5426)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-71
p. 7385 3-71 p. 7385 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-72
p. 7663-7664 3-72 p. 7663-7664 (PDF)
Pilotenopleidingen - Veiligheidsmaatregelen - Screening van cursisten (3-5427)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-71
p. 7397 3-71 p. 7397 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-74
p. 7948-7949 3-74 p. 7948-7949 (PDF)
Proces-verbaal - Retributie - Verschil in behandeling (Parkeerautomaten - Inbreuken - Verjaringstermijnen - Betwisting van de overtreding - Bevoegde rechtbank) (3-872)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-16
p. 1033-1034 3-16 p. 1033-1034 (PDF)
   Aanvullende antwoord
Bul. 3-19
p. 1173-1176 3-19 p. 1173-1176 (PDF)
Regie der Gebouwen - Ter beschikking stellen van gebouwen en infrastructuur aan private organismen (3-641)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-12
p. 731-732 3-12 p. 731-732 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-19
p. 1197-1200 3-19 p. 1197-1200 (PDF)
Regie der Gebouwen - Verkoop van vastgoed (3-706)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-13
p. 808 3-13 p. 808 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-15
p. 1001 3-15 p. 1001 (PDF)
Regie van de Gevangenisarbeid en Zelfstandige Landbouwexploitaties - Uitvoeringsrekeningen - Laattijdige doorzending aan het Rekenhof (3-5134)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-70
p. 7113 3-70 p. 7113 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-71
p. 7412-7413 3-71 p. 7412-7413 (PDF)
Rekeningen 2002-2005 - Opmerkingen van het Rekenhof (Vertraging in de indiening van de rekeningen van de instellingen van openbaar nut en de staatsdiensten met afzonderlijk beheer) (3-5072)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-69
p. 6975-6976 3-69 p. 6975-6976 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-70
p. 7185-7186 3-70 p. 7185-7186 (PDF)
Rekeningen 2002-2005 - Opmerkingen van het Rekenhof (Vertraging in de indiening van de rekeningen van de instellingen van openbaar nut en de staatsdiensten met afzonderlijk beheer) (3-5073)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-68
p. 6871-6872 3-68 p. 6871-6872 (PDF)
Resolutie over de mogelijke uitlevering van de heer Fujimori aan Peru (3-1639)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Ceder, Coveliers en Moureaux
3-157
p. 42-43 3-157 p. 42-43 (PDF)
  3-157
p. 72 3-157 p. 72 (PDF)
Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie - Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening - Verschillende interpretaties van economische werkloosheid (wat leidt tot verschillen bij de berekening van het vakantiegeld - Opmerking van het Rekenhof) (3-5038)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-69
p. 7060 3-69 p. 7060 (PDF)
Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie - Rijksdienst voor arbeidsvoorziening - Verschillende interpretaties van economische werkloosheid (wat leidt tot verschillen bij de berekening van het vakantiegeld - Opmerking van het Rekenhof) (3-5039)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-69
p. 7001 3-69 p. 7001 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-70
p. 7318-7320 3-70 p. 7318-7320 (PDF)
Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers - Problemen met het boekhoudkundige programma SAP/R3 (Opmerkingen van het Rekenhof) (3-5037)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-69
p. 6985 3-69 p. 6985 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-70
p. 7251-7252 3-70 p. 7251-7252 (PDF)
Selor - Rekening 2002 - Doorzending aan het Rekenhof (3-5156)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-70
p. 7282-7283 3-70 p. 7282-7283 (PDF)
Staatsdiensten met afzonderlijk beheer - Uitvoeringsrekeningen - Laattijdige doorzending aan het Rekenhof (3-5145)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-70
p. 7146 3-70 p. 7146 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-76
p. 8154-8155 3-76 p. 8154-8155 (PDF)
Strafinrichtingen - Arbeidsovereenkomsten van het personeel (Melding van de administratieve standplaats) (3-5028)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-69
p. 7023 3-69 p. 7023 (PDF)
Strafinrichtingen - Begroting van het humanresourcesbeheer (3-5027)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-69
p. 7022-7023 3-69 p. 7022-7023 (PDF)
Strafinrichtingen - Individuele dossiers bij de aanwerving van personeel (Consultatie van de databank van Selor - Stukken van de selectieprocedure) (3-5024)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-69
p. 7021 3-69 p. 7021 (PDF)
Strafinrichtingen - Mogelijke fouten bij het berekenen van premies voor personeel (3-5026)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-69
p. 6977 3-69 p. 6977 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-70
p. 7193 3-70 p. 7193 (PDF)
Strafinrichtingen - Personeel - Ontbreken van geconsolideerde informatie over de individuele financiŽle loopbanen (3-5025)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-69
p. 7022 3-69 p. 7022 (PDF)
Tamiflu - Verpakkingsuitrusting - Aankoop door het Belgische leger (Antiviraal geneesmiddel dat de symptomen van vogelgriep onder controle kan houden) (3-4521)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 3-64
p. 6205-6206 3-64 p. 6205-6206 (PDF)
Tamiflu - Verpakkingsuitrusting - Aankoop door het Belgische leger (Antiviraal geneesmiddel dat de symptomen van vogelgriep onder controle kan houden) (3-4522)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-64
p. 6150 3-64 p. 6150 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-66
p. 6547 3-66 p. 6547 (PDF)
Thesaurie - Betalingen aan het buitenland (Bankkosten) (3-5137)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-68
p. 6874 3-68 p. 6874 (PDF)
Uitgavenordonnanties - Algemene richtlijn over de eenvormige verwerking (Nood aan een geactualiseerde tekst rekening houdende met een aantal recente technologische vernieuwingen) (3-5029)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-67
p. 6685 3-67 p. 6685 (PDF)
Uitgavenordonnanties - Algemene richtlijn over de geŁniformiseerde verwerking (Nood aan een geactualiseerde tekst rekening houdende met een aantal recente technologische vernieuwingen) (3-5136)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-68
p. 6873 3-68 p. 6873 (PDF)
Volksliederen - Groeten (Nationale liederen van de volksgemeenschappen) (3-833)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-15
p. 983 3-15 p. 983 (PDF)
Volksliederen - Groeten (Nationale liederen van de volksgemeenschappen) (3-834)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-15
p. 973-974 3-15 p. 973-974 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-19
p. 1195-1196 3-19 p. 1195-1196 (PDF)
Voorlopige hechtenis - Ondervraging door de onderzoeksrechter (Verdachte in vrijheid gesteld) (3-3799)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-57
p. 5059 3-57 p. 5059 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-59
p. 5331-5332 3-59 p. 5331-5332 (PDF)
Voorstel tot wijziging van artikel 84 van het reglement van de Senaat (Verlies van de hoedanigheid van lid van de vaste commissie belast met de begeleiding van het Vast Comitť van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten bij het verlaten van een fractie) (3-1393)      
  Amendement nr 1 van de heren Van Hauthem en Ceder
3-1393/2
p. 1 3-1393/2 p. 1 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de uitlevering van HissŤne Habrť aan BelgiŽ (Tsjaad - Verantwoordelijkheid van Habrť voor de verdwijning, foltering en terechtstelling van duizenden personen) (3-1701)      
  Bespreking van het amendement
3-170
p. 50-51 3-170 p. 50-51 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het beleid inzake non-proliferatie en nucleaire ontwapening (3-985)      
  Bespreking
3-108
p. 14-22 3-108 p. 14-22 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende tien jaar Euromediterraan partnerschap: balans en vooruitzichten (3-1031)      
  Bespreking
3-133
p. 45-47 3-133 p. 45-47 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot de nagedachtenis van de holocaust en de veroordeling van antisemitisme en racisme (3-1072)      
  Bespreking
3-111
p. 26-37 3-111 p. 26-37 (PDF)
Voorstel van resolutie om 8 mei te erkennen als "Dag van de Memorie" (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie om 8 mei te herkennen als "Dag van de Herinnering") (Einddatum van de Tweede Wereldoorlog) (3-1143)      
  Bespreking
3-111
p. 26-37 3-111 p. 26-37 (PDF)
Voorstel van resolutie om een volksraadpleging te organiseren in het raam van het debat over het openstellen van adoptie voor paren van hetzelfde geslacht (3-1317)      
  Algemene bespreking
3-159
p. 23-57 3-159 p. 23-57 (PDF)
Voorstel van resolutie over vrouwen, vrede en veiligheid (3-902)      
  Bespreking
3-97
p. 39-44 3-97 p. 39-44 (PDF)
Voorstel van resolutie tot het bevorderen van het verstrekken van informatie bestemd voor de burger met het oog op het versnellen van de afhandeling van lopende strafonderzoeken (via de allernieuwste communicatie- en informatiemiddelen) (3-1388)      
  Voorstel van mevrouw Van dermeersch en de heer Ceder
3-1388/1
p. 1-4 3-1388/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 1 van de Grondwet (Dit voorstel maakt deel uit van de voorstellen 3-2140 tot 3-2341 ertoe strekkende alle grondwetsartikelen voor herziening vatbaar te verklaren) (3-2140)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2140/1
p. 1-4 3-2140/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 10 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2149)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2149/1
p. 1 3-2149/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 100 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2242)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2242/1
p. 1 3-2242/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 101 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2243)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2243/1
p. 1 3-2243/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 102 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2244)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2244/1
p. 1 3-2244/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 103 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2245)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2245/1
p. 1 3-2245/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 104 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2246)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2246/1
p. 1 3-2246/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 105 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2247)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2247/1
p. 1 3-2247/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 106 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2248)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2248/1
p. 1 3-2248/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 107 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2249)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2249/1
p. 1 3-2249/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 108 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2250)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2250/1
p. 1 3-2250/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 109 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2251)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2251/1
p. 1 3-2251/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 11 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2150)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2150/1
p. 1 3-2150/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 110 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2252)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2252/1
p. 1 3-2252/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 111 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2253)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2253/1
p. 1 3-2253/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 112 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2254)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2254/1
p. 1 3-2254/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 113 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2255)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2255/1
p. 1 3-2255/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 114 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2256)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2256/1
p. 1 3-2256/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 115 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2257)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2257/1
p. 1 3-2257/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 116 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2258)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2258/1
p. 1 3-2258/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 117 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2259)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2259/1
p. 1 3-2259/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 118 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2260)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2260/1
p. 1 3-2260/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 118bis van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2261)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2261/1
p. 1 3-2261/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 119 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2262)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2262/1
p. 1 3-2262/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 11bis van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2151)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2151/1
p. 1 3-2151/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 12 van de Grondwet (Zie ook doc. nr 3-2140/1) (3-2152)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2152/1
p. 1 3-2152/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 120 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2263)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2263/1
p. 1 3-2263/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 121 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2264)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2264/1
p. 1 3-2264/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 122 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2265)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2265/1
p. 1 3-2265/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 123 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2266)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2266/1
p. 1 3-2266/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 124 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2267)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2267/1
p. 1 3-2267/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 125 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2268)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2268/1
p. 1 3-2268/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 126 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2269)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2269/1
p. 1 3-2269/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 127 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2270)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2270/1
p. 1 3-2270/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 128 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2271)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2271/1
p. 1 3-2271/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 129 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2272)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2272/1
p. 1 3-2272/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 13 van de Grondwet (Zie ook doc. nr 3-2140/1) (3-2153)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2153/1
p. 1 3-2153/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 130 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2273)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2273/1
p. 1 3-2273/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 131 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2274)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2274/1
p. 1 3-2274/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 132 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2275)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2275/1
p. 1 3-2275/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 133 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2276)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2276/1
p. 1 3-2276/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 134 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2277)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2277/1
p. 1 3-2277/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 135 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2278)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2278/1
p. 1 3-2278/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 136 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2279)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2279/1
p. 1 3-2279/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 137 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2280)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2280/1
p. 1 3-2280/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 138 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2281)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2281/1
p. 1 3-2281/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 139 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2282)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2282/1
p. 1 3-2282/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 14 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2154)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2154/1
p. 1 3-2154/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 140 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2283)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2283/1
p. 1 3-2283/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 141 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2284)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2284/1
p. 1 3-2284/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 142 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2285)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2285/1
p. 1 3-2285/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 143 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2286)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2286/1
p. 1 3-2286/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 144 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2287)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2287/1
p. 1 3-2287/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 145 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2288)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2288/1
p. 1 3-2288/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 146 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2289)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2289/1
p. 1 3-2289/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 147 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2290)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2290/1
p. 1 3-2290/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 148 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2291)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2291/1
p. 1 3-2291/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 149 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2292)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2292/1
p. 1 3-2292/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 14bis van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2155)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2155/1
p. 1 3-2155/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 15 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2156)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2156/1
p. 1 3-2156/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 150 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2293)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2293/1
p. 1 3-2293/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 151 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2294)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2294/1
p. 1 3-2294/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 152 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2295)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2295/1
p. 1 3-2295/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 153 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2296)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2296/1
p. 1 3-2296/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 154 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2297)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2297/1
p. 1 3-2297/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 155 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2298)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2298/1
p. 1 3-2298/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 156 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2299)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2299/1
p. 1 3-2299/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 157 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2300)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2300/1
p. 1 3-2300/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 158 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2301)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2301/1
p. 1 3-2301/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 159 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2302)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2302/1
p. 1 3-2302/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 16 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2157)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2157/1
p. 1 3-2157/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 160 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2303)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2303/1
p. 1 3-2303/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 161 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2304)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2304/1
p. 1 3-2304/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 162 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2305)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2305/1
p. 1 3-2305/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 163 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2306)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2306/1
p. 1 3-2306/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 164 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2307)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2307/1
p. 1 3-2307/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 165 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2308)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2308/1
p. 1 3-2308/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 166 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2309)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2309/1
p. 1 3-2309/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 167 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2310)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2310/1
p. 1 3-2310/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 168 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2311)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2311/1
p. 1 3-2311/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 169 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2312)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2312/1
p. 1 3-2312/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 17 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2158)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2158/1
p. 1 3-2158/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 170 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2313)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2313/1
p. 1 3-2313/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 171 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2314)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2314/1
p. 1 3-2314/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 172 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2315)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2315/1
p. 1 3-2315/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 173 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2316)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2316/1
p. 1 3-2316/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 174 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2317)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2317/1
p. 1 3-2317/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 175 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2318)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2318/1
p. 1 3-2318/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 176 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2319)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2319/1
p. 1 3-2319/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 177 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2320)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2320/1
p. 1 3-2320/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 178 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2321)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2321/1
p. 1 3-2321/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 179 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2322)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2322/1
p. 1 3-2322/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 18 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2159)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2159/1
p. 1 3-2159/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 180 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2323)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2323/1
p. 1 3-2323/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 181 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2324)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2324/1
p. 1 3-2324/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 182 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2325)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2325/1
p. 1 3-2325/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 183 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2326)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2326/1
p. 1 3-2326/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 184 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2327)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2327/1
p. 1 3-2327/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 185 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2328)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2328/1
p. 1 3-2328/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 186 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2329)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2329/1
p. 1 3-2329/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 187 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2330)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2330/1
p. 1 3-2330/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 188 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2331)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2331/1
p. 1 3-2331/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 189 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2332)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2332/1
p. 1 3-2332/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 19 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2160)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2160/1
p. 1 3-2160/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 190 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2333)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2333/1
p. 1 3-2333/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 191 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2334)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2334/1
p. 1 3-2334/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 192 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2335)      
  Proposition de MM. Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire et Verreycken et de Mmes Jansegers et Van dermeersch
3-2335/1
p. 1 3-2335/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 193 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2336)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2336/1
p. 1 3-2336/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 194 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2337)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2337/1
p. 1 3-2337/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 195 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2338)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2338/1
p. 1 3-2338/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 196 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2339)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2339/1
p. 1 3-2339/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 197 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2340)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2340/1
p. 1 3-2340/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 198 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2341)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2341/1
p. 1 3-2341/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 2 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2141)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2141/1
p. 1 3-2141/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 20 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2161)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2161/1
p. 1 3-2161/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 21 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2162)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2162/1
p. 1 3-2162/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 22 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2163)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2163/1
p. 1 3-2163/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 22bis van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2164)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2164/1
p. 1 3-2164/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 23 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2165)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2165/1
p. 1 3-2165/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 24 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2166)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2166/1
p. 1 3-2166/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 25 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2167)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2167/1
p. 1 3-2167/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 26 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2168)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2168/1
p. 1 3-2168/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 27 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2169)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2169/1
p. 1 3-2169/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 28 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2170)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2170/1
p. 1 3-2170/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 29 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2171)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2171/1
p. 1 3-2171/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 3 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2142)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2142/1
p. 1 3-2142/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 30 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2172)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2172/1
p. 1 3-2172/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 31 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2173)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2173/1
p. 1 3-2173/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 32 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2174)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2174/1
p. 1 3-2174/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 33 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2175)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2175/1
p. 1 3-2175/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 34 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2176)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2176/1
p. 1 3-2176/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 35 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2177)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2177/1
p. 1 3-2177/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 36 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2178)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2178/1
p. 1 3-2178/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 37 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2179)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2179/1
p. 1 3-2179/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 38 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2180)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2180/1
p. 1 3-2180/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 39 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2181)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2181/1
p. 1 3-2181/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 4 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2143)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2143/1
p. 1 3-2143/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 40 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2182)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2182/1
p. 1 3-2182/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 41 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2183)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2183/1
p. 1 3-2183/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 42 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2184)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2184/1
p. 1 3-2184/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 43 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2185)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2185/1
p. 1 3-2185/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 44 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2186)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2186/1
p. 1 3-2186/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 45 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2187)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2187/1
p. 1 3-2187/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 46 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2188)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2188/1
p. 1 3-2188/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 47 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2189)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2189/1
p. 1 3-2189/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 48 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2190)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2190/1
p. 1 3-2190/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 49 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2191)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2191/1
p. 1 3-2191/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 5 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2144)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2144/1
p. 1 3-2144/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 50 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2192)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2192/1
p. 1 3-2192/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 51 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2193)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2193/1
p. 1 3-2193/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 52 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2194)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2194/1
p. 1 3-2194/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 53 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2195)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2195/1
p. 1 3-2195/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 54 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2196)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2196/1
p. 1 3-2196/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 55 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2197)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2197/1
p. 1 3-2197/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 56 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2198)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2198/1
p. 1 3-2198/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 57 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2199)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2199/1
p. 1 3-2199/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 58 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2200)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2200/1
p. 1 3-2200/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 59 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2201)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2201/1
p. 1 3-2201/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 6 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2145)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2145/1
p. 1 3-2145/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 60 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2202)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2202/1
p. 1 3-2202/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 61 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2203)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2203/1
p. 1 3-2203/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 62 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2204)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2204/1
p. 1 3-2204/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 63 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2205)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2205/1
p. 1 3-2205/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 64 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2206)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2206/1
p. 1 3-2206/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 65 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2207)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2207/1
p. 1 3-2207/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 66 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2208)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2208/1
p. 1 3-2208/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 67 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2209)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2209/1
p. 1 3-2209/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 68 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2210)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2210/1
p. 1 3-2210/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 69 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2211)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2211/1
p. 1 3-2211/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 7 van de Grondwet (Zie doc. nr 2140/1) (3-2146)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2146/1
p. 1 3-2146/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 70 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2212)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2212/1
p. 1 3-2212/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 71 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2213)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2213/1
p. 1 3-2213/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 72 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2214)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2214/1
p. 1 3-2214/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 73 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2215)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2215/1
p. 1 3-2215/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 74 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2216)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2216/1
p. 1 3-2216/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 75 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2217)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2217/1
p. 1 3-2217/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 76 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2218)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2218/1
p. 1 3-2218/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 77 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2219)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2219/1
p. 1 3-2219/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 78 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2220)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2220/1
p. 1 3-2220/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 79 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2221)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2221/1
p. 1 3-2221/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 8 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2147)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2147/1
p. 1 3-2147/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 80 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2222)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2222/1
p. 1 3-2222/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 81 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2223)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2223/1
p. 1 3-2223/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 82 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2224)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2224/1
p. 1 3-2224/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 83 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2225)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2225/1
p. 1 3-2225/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 84 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2226)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2226/1
p. 1 3-2226/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 85 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2227)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2227/1
p. 1 3-2227/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 86 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2228)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2228/1
p. 1 3-2228/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 87 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2229)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2229/1
p. 1 3-2229/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 88 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2230)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2230/1
p. 1 3-2230/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 89 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2231)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2231/1
p. 1 3-2231/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 9 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2148)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2148/1
p. 1 3-2148/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 90 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2232)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2232/1
p. 1 3-2232/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 91 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2233)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2233/1
p. 1 3-2233/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 92 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2234)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2234/1
p. 1 3-2234/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 93 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2235)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2235/1
p. 1 3-2235/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 94 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2236)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2236/1
p. 1 3-2236/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 95 van de Grondwet (Zie doc. nr 2140/1) (3-2237)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2237/1
p. 1 3-2237/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 96 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2238)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2238/1
p. 1 3-2238/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 97 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2239)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2239/1
p. 1 3-2239/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 98 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2240)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2240/1
p. 1 3-2240/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 99 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2241)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2241/1
p. 1 3-2241/1 p. 1 (PDF)
Voorwaardelijke invrijheidstelling - Aantal (3-1503)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-27
p. 1659 3-27 p. 1659 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-28
p. 1868-1870 3-28 p. 1868-1870 (PDF)
Voorwaardelijke invrijheidstelling - Aantallen in 2004 (3-3574)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-54
p. 4704 3-54 p. 4704 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-59
p. 5327-5329 3-59 p. 5327-5329 (PDF)
Vrijlatingen onder borgtocht - Uitsluiting van misdrijven - Niet-terugbetaling van de borgsom (Voorlopige hechtenis) (3-3952)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-59
p. 5333 3-59 p. 5333 (PDF)
Waarborg- en Sociaal Fonds voor de zeevisserij, sector Pakhuizen en Vismijnen - Aanvullende eindejaarspremie (Uitsluiting van werknemers die geen lid zijn van een vakbond - Leden van het Vlaams Belang - Openbaarheid jaarverslag - Financiering van het Fonds - Door het Fonds aan vakbonden uitbetaalde bedragen - Schending van de vrijheid van vereniging - Syndicale vrijheid) (3-7627)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-90
p. 10388-10389 3-90 p. 10388-10389 (PDF)
Wetenschappelijk onderzoek - Uitgaven - Toepassing van de besluiten van de Europese top in Barcelona (3-5146)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-70
p. 7147 3-70 p. 7147 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-71
p. 7524-7525 3-71 p. 7524-7525 (PDF)
Wetenschappelijke instellingen - Staatsdiensten met afzonderlijk beheer - Inventaris - Rekeningen - Proces-verbaal kastoestand (3-4901)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-67
p. 6639 3-67 p. 6639 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-73
p. 7838-7839 3-73 p. 7838-7839 (PDF)
Wetenschappelijke instellingen - Staatsdiensten met afzonderlijk beheer - Jaarverslag (3-4902)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-67
p. 6717-6718 3-67 p. 6717-6718 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de analyse van de dreiging (Oprichting van het CoŲrdinatieorgaan voor de driegingsanalyse : OCAD - Wijziging van de wet 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. de verwerking van persoonsgegevens en van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt - Zie ook doc. 3-1612) (3-1611)      
  Algemene bespreking
3-171
p. 49-52 3-171 p. 49-52 (PDF)
Wetsontwerp betreffende ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht (Opheffing van de wet van 16 juni 1993 betreffende de universele bevoegdheid van het Belgische gerecht en opnemen van de belangrijkste bepalingen in het gemeenrecht) (3-136)      
  Algemene bespreking
3-11
p. 4-27 3-11 p. 4-27 (PDF)
  3-11
p. 27-33 3-11 p. 27-33 (PDF)
Wetsontwerp betreffende het Europees aanhoudingsbevel (3-395)      
  Amendement nr 4 van mevrouw Van dermeersch en de heer Ceder, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
3-395/5
p. 1 3-395/5 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp houdende bepalingen die gelijkwaardig zijn aan de bepalingen waarin, wat BelgiŽ betreft, is voorzien in de overeenkomsten betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden, die werden gesloten tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk der Nederlanden met betrekking tot de Nederlandse Antillen enerzijds en Aruba anderzijds, en tussen het Koninkrijk BelgiŽ en respectievelijk Guernesey, het eiland Man, Jersey, Anguilla, de Britse Maagdeneilanden, Montserrat en de Turks en Caicos Eilanden (Fiscaliteit inkomsten uit spaargelden - Overeenkomsten afhankelijke gebieden) (3-1209)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Hugo Vandenberghe, Ceder en Cheron
3-118
p. 57 3-118 p. 57 (PDF)
  3-118
p. 74 3-118 p. 74 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I) (3-1988)      
  Amendement nr 51 van mevrouw Van dermeersch en de heer Ceder, ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Definitie van het wettig verblijf in het Wetboek van de Belgische nationaliteit
3-1988/8
p. 1 3-1988/8 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 52 van mevrouw Van dermeersch en de heer Ceder, ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Toekenning van de nationaliteit op grond van de afstamming van een Belgische ouder
3-1988/8
p. 2 3-1988/8 p. 2 (PDF)
  Amendement nr 56 van mevrouw Van dermeersch en de heer Ceder, ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Verzoek tot naturalisatie : omkering van de gang van zaken
3-1988/8
p. 7-8 3-1988/8 p. 7-8 (PDF)
  Amendement nr 57 van mevrouw Van dermeersch en de heer Ceder, ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Opheffing van het verbod op de dubbele nationaliteit
3-1988/8
p. 8-9 3-1988/8 p. 8-9 (PDF)
  Amendementen nrs 53 tot 55 van mevrouw Van dermeersch en de heer Ceder, ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Optie voor een enkele procedure : de naturalisatieprocedure
3-1988/8
p. 2-7 3-1988/8 p. 2-7 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Algemene Overeenkomst inzake ontwikkelingssamenwerking tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie ten voordele van de Palestijnse Autoriteit, ondertekend te Ramallah op 12 november 2001 (3-1359)      
  Algemene bespreking
3-132
p. 39-42 3-132 p. 39-42 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Polen tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken en het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en met het Protocol, ondertekend te Warschau op 20 augustus 2001 (3-232)      
  Verslag van de heer Ceder
3-232/2
p. 1-2 3-232/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de volgende Internationale Akten: 1į het Zevende Protocol ter aanvulling van de Stichtingsakte van de Wereldpostvereniging; 2į het Algemeen Reglement van de Wereldpostvereniging; 3į de Wereldpostconventie en het Slotprotocol, en 4į de Overeenkomst betreffende de uitbetalingsdiensten van de post, gedaan te Boekarest op 5 oktober 2004 (3-2078)      
  Algemene bespreking
3-206
p. 28 3-206 p. 28 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol Nr. 7 bij het Verdrag ter Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, gedaan te Straatsburg op 22 november 1984 (Uitbreiding van het Europese arsenaal voor de bescherming van de rechten van de mens door het behoud van een parallel met het internationale Pact inzake de burgerlijke en politieke rechten van de VN van 1966 - Nieuwe procedurale waarborgen in het strafrecht en in het vreemdelingenrecht - Uitzetting van vreemdelingen - Hoger beroep in strafzaken - Schadeloosstelling in geval van gerechtelijke dwaling - Recht om niet tweemaal te worden berecht of bestraft - Gelijkheid tussen echtgenoten) (3-1760)      
  Stemming en stemverklaring van de heer Ceder
3-194
p. 82 3-194 p. 82 (PDF)
  3-194
p. 135 3-194 p. 135 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tot vaststelling van een grondwet voor Europa, en met de Slotakte, gedaan te Rome op 29 oktober 2004 (3-1091)      
  Algemene bespreking
3-110
p. 7-48 3-110 p. 7-48 (PDF)
Wetsontwerp houdende oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken (bij de rechtbanken van eerste aanleg gevestigd in de zetel van het rechtsgebied van een hof van beroep, ter vervanging van de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling - Gespecialiseerde rechters - Rol van het openbaar ministerie - Multidisciplinaire kamers - Wijziging Gerechtelijk Wetboek en wet 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken - Opheffing wet 18 maart 1998 en KB's 10 augustus 1998, 28 januari 1999 en 25 februari 1999 betreffende de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling) (3-1127)      
  Algemene bespreking
3-124
p. 8-15 3-124 p. 8-15 (PDF)
Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen (Verschaffen van een meer duidelijke en meer volledige wettelijke basis aan de veiligheidsverificaties uitgevoerd door de inlichtingendiensten) (3-1075)      
  Algemene bespreking
3-102
p. 23-26 3-102 p. 23-26 (PDF)
  3-102
p. 26-28 3-102 p. 26-28 (PDF)
Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 11 december 1998 tot oprichting van een beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtigingen (Instellen, ten voordele van de burgers, van een effectieve juridische beroepsmogelijkheid tegen de veiligheidsverificaties) (3-1076)      
  Algemene bespreking
3-102
p. 23-26 3-102 p. 23-26 (PDF)
  3-102
p. 26-28 3-102 p. 26-28 (PDF)
Wetsontwerp inzake de gerechtelijke opleiding en tot oprichting van het Instituut voor gerechtelijke opleiding (3-1889)      
  Algemene bespreking
3-195
p. 32-42 3-195 p. 32-42 (PDF)
Wetsontwerp ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie (Globale hervorming van de wetgeving inzake discriminatie - Omzetting EG-richtlijn van 29 juni 2000 - Uitvoering van de verplichtingen van het Internationaal verdrag van 21 december 1965 inzake uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie - Algemeen kader voor bestrijding van discriminatie op grond van nationaliteit, ras, huidskleur, afkomst of nationale of etnische afstamming - Toepassing zowel op de openbare overheid als op de privť-actoren op het vlak van arbeidsbetrekkingen, sociale zekerheid of levering van goederen en diensten - Burgerlijke sancties : forfaitaire schadevergoeding, stakingsvordering, bescherming van slachtoffers tegen represailles - Strafrechtelijke bestraffing van daden die aanzetten tot discriminatie, haat of geweld, verspreiding van ideeŽn die de superioriteit van een ras bevestigen, van daden begaan door een ambtenaar en van deelname of hulp aan een groepering die rassendiscriminatie verkondigt - Collectief actierecht - Verdeling van de bewijslast) (3-2364)      
  Amendementen nrs 9 tot 46 van de heer Ceder en mevrouw Van dermeersch
3-2364/2
p. 6-31 3-2364/2 p. 6-31 (PDF)
  Amendementen nrs 47 tot 65 van de heer Ceder en mevrouw Van dermeersch, ingediend na de goedkeuring van het verslag
3-2364/4
p. 1-7 3-2364/4 p. 1-7 (PDF)
  Algemene bespreking
3-215
p. 33-46 3-215 p. 33-46 (PDF)
  3-216
p. 26-32 3-216 p. 26-32 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
3-216
p. 85-113 3-216 p. 85-113 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Ceder, Mahoux en Wille en de dames Durant, de Bethune en Nyssens
3-216
p. 173-174 3-216 p. 173-174 (PDF)
  3-216
p. 248-249 3-216 p. 248-249 (PDF)
Wetsontwerp ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen (Globale hervorming van de wetgeving inzake discriminatie - Omzetting EG-richtlijn van 13 december 2004 - Toepassing op de openbare overheid en op de privť-actoren op het vlak van arbeidsbetrekkingen, sociale zekerheid of levering van goederen en diensten - Burgerrechtelijke sancties : forfaitaire schadevergoeding, stakingsvordering en bescherming van slachtoffers tegen represailles - Strafrechtelijke bestraffing van daden die aanzetten tot discriminatie, haat of geweld en daden begaan door een ambtenaar - Collectief actierecht - Verdeling van de bewijslast) (3-2363)      
  Amendementen nrs 2 tot 31 van de heer Ceder en mevrouw Van dermeersch, ingediend na de goedkeuring van het verslag
3-2363/4
p. 1-14 3-2363/4 p. 1-14 (PDF)
  Algemene bespreking
3-215
p. 33-46 3-215 p. 33-46 (PDF)
  3-216
p. 26-32 3-216 p. 26-32 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
3-216
p. 65-85 3-216 p. 65-85 (PDF)
Wetsontwerp tot aanpassing van het Gerechtelijk Wetboek aan de wetgeving ter bestrijding van discriminatie en tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden (Globale hervorming van de wetgeving inzake discriminatie - Bevoegdheid van de hoven en rechtbanken - Vorderingsrecht) (3-2365)      
  Algemene bespreking
3-215
p. 33-46 3-215 p. 33-46 (PDF)
  3-216
p. 26-32 3-216 p. 26-32 (PDF)
Wetsontwerp tot oprichting van een Commissie belast met de hernieuwing van de organen van de islamitische eredienst (3-815)      
  Algemene bespreking
3-74
p. 4-24 3-74 p. 4-24 (PDF)
Wetsontwerp tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakorganisaties van de griffiers van de rechterlijke orde, referendarissen bij het Hof van Cassatie en de referendarissen en de parketjuristen bij de hoven en rechtbanken (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakorganisaties van de griffiers van de rechterlijke orde, de referendarissen bij het Hof van Cassatie en de referendarissen en parketjuristen bij de hoven en rechtbanken) (Oprichting van een afzonderlijke personeelsvertegenwoordiging - Wijziging wet 1 september 1980, artikel 2) (3-2010)      
  Algemene bespreking
3-204
p. 36-45 3-204 p. 36-45 (PDF)
Wetsontwerp tot vaststelling van het statuut van de militairen van het actief kader van de Krijgsmacht (Vaststelling van het nieuwe statuut van de militairen van het actief kader - Wijziging wetten 21 juli 1844, 11 augustus 1923, 14 april 1965, 9 juli 1969, 14 januari 1975, 20 mei 1944 [3 wetten], 25 mei 2000, 16 mei 2001, 6 februari 2003, 25 februari 2003 - Opheffing wetten 23 december 1955, 1 maart 1958, 27 december 1961, 12 juli 1973, 21 december 1990, 20 mei 1994, 16 maart 2000, 11 november 2002, 27 maart 2003, 16 juli 2005, 5 maart 2006) (3-2014)      
  Amendementen nrs 13 tot 27 van de heren Ceder en Van Overmeire
3-2014/4
p. 1-11 3-2014/4 p. 1-11 (PDF)
  Algemene bespreking
3-201
p. 5-15 3-201 p. 5-15 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 259bis, 314bis, 504quater, 550bis en 550ter van het Strafwetboek en van de wet van 23 maart 1995 tot bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van de genocide die tijdens de tweede wereldoorlog door het Duitse nationaal-socialistische regime is gepleegd (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 259bis, 314bis, 504quater, 550bis en 550ter van het Strafwetboek) (In overeenstemming brengen van het Belgisch recht met de Overeenkomst van de Raad van Europa inzake informaticacriminaliteit en van het aanvullend Protocol) (3-1135)      
  Algemene bespreking
3-121
p. 32-47 3-121 p. 32-47 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 53, ß 6, en 54bis van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken en tot invoeging in die wet van een artikel 54ter en een artikel 66bis (Gerechtelijke achterstand - Aanpassing van de taalvoorwaarden opgelegd aan het personeel van de griffies aan de vereisten van de uitgeoefende functie) (3-1074)      
  Algemene bespreking
3-106
p. 32-35 3-106 p. 32-35 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op de politie- en inlichtingendiensten en van de artikelen 323bis en 327bis van het Gerechtelijk Wetboek (Analyse van de dreiging - Bestrijding van terrorisme en extremisme - CoŲrdinatieorgaan voor de dreiginganalyse - Veiligheidsmachtiging van het niveau "zeer geheim" - Vaste Comitťs P en I - Zie ook doc. 3-1611) (3-1612)      
  Algemene bespreking
3-171
p. 49-52 3-171 p. 49-52 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden (Globale hervorming van de wetgeving inzake discriminatie - Omzetting EG-richtlijn van 29 juni 2000 - Uitvoering van de verplichtingen van het Internationaal verdrag van 21/12/1965 inzake uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie - Algemeen kader voor bestrijding van discriminatie op grond van nationaliteit, ras, huidskleur, afkomst of natinale of etnische afstamming) (3-2362)      
  Amendementen nrs 1 tot 27 van de heer Ceder en mevrouw Van dermeersch
3-2362/2
p. 1-23 3-2362/2 p. 1-23 (PDF)
  Amendementen nrs 36 tot 44 van de heer Ceder en mevrouw Van dermeersch, ingediend na de goedkeuring van het verslag
3-2362/4
p. 1-4 3-2362/4 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking
3-215
p. 33-46 3-215 p. 33-46 (PDF)
  3-216
p. 26-32 3-216 p. 26-32 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
3-216
p. 40-65 3-216 p. 40-65 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, van artikel 606 van het Wetboek van strafvordering en van de artikelen 12 en 30 van het Strafwetboek (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het Wetboek van strafvordering, het Strafwetboek, het Burgerlijk Wetboek, de nieuwe gemeentewet en de wet van 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie) (Wijziging wet 8 april 1965 : herstelgerichte maatregelen van bemiddeling en herstelgericht groepsoverleg ; rechtswaarborgen voor de minderjarige - Wijziging Wetboek van Strafvordering : plaatsing, in geval van een uithandengeving, in een gesloten federaal centrum voor minderjarigen - Wijziging Strafwetboek : geen levenslange opsluiting of hechtenis voor minderjarigen ; toerekening van voorlopige plaatsingsmaatregelen op de duur van de vrijheidsstraffen) (3-1313)      
  Algemene bespreking
3-156
p. 5-27 3-156 p. 5-27 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd (Nieuwe bevoegdheden van de procureur des Konings, uitbreiding van de waaier van maatregels waarover de jeugdrechter beschikt, meer rechtszekerheid bij plaatsing in een opvoedingsafdeling, objectiveren van situaties die aanleiding kunnen geven tot een plaatsing in een gemeenschapsinstelling en toekenning van bijkomende rechten aan de ouders die tegelijk meer worden geresponsabiliseerd - Procedure van de uithandengeving) (3-1312)      
  Algemene bespreking
3-156
p. 5-27 3-156 p. 5-27 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de versterking van de strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel en tegen praktijken van huisjesmelkers (In overeenstemming brengen van het Belgisch recht met de instrumenten van het internationaal en Europees recht - De strafbaarstelling van mensenhandel zal zowel betrekking hebben op Belgen als op vreemdelingen [artikel 433 quinquies van het Strafwetboek] - De strafbaarstelling van de mensenhandel heeft voortaan uidrukkelijk betrekking op een aantal vormen van zowel seksuele [pornografie, ontucht, prostitutie] als economische uitbuiting [uitbuiting door arbeid, exploitatie van bedelarij, wegnemen van organen] - Nieuwe verzwarende omstandigheden [in gevaar brengen van het leven van een slachtoffer, betrokkenheid van een criminele organisatie] en aanpassing van de straffen - Aanpassing van de gevangenisstraf ten einde uitlevering mogelijk te maken - Verzwaring van de straffen voor personen die zich schuldig maken aan smokkel van en handel in niet-begeleide minderjarigen - Strafbaarstelling uitbuiting bedelarij - Strafbaarstelling van de huisjesmelkers : uitbreiding van de bescherming zowel naar vreemdelingen als naar Belgen - Aanpassingen wet van 13 april 1995 houdende bepalingen tot bestrijding van de mensenhandel en van de kinderpornografie en wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen voor racismebestrijding) (3-1138)      
  Algemene bespreking
3-114
p. 8-18 3-114 p. 8-18 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van een aantal bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, teneinde de adoptie door personen van hetzelfde geslacht mogelijk te maken (Echtgenoot van hetzelfde geslacht of persoon van hetzelfde geslacht met wie men samenwoont) (3-1460)      
  Amendementen nrs 16 tot 18 van de heer Ceder en mevrouw Van dermeersch
3-1460/3
p. 13 3-1460/3 p. 13 (PDF)
  Algemene bespreking
3-159
p. 23-57 3-159 p. 23-57 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
3-159
p. 57-74 3-159 p. 57-74 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek inzonderheid met betrekking tot bepalingen inzake het gerechtspersoneel van het niveau A, de griffiers en de secretarissen en inzake de rechterlijke organisatie (Scheppen van het wettelijk kader op basis waarvan het statuut van het gerechtspersoneel van niveau 1, de griffiers en de secretarissen kan worden geconformeerd aan een hedendaags personeelsbeleid - Aanpassing van de organisatiestructuur van de gerechtelijke overheden - Belasten van de magistraatkorpsoverste met de algemene leiding en de organisatie van de rechtbank en doortrekking van de hiŽrarchische lijn "magistraat-korpsoverste-hoofdgriffier" - Oprichting van steundiensten - Bevordering van de personeelsmobiliteit - Loskoppeling van benoemingsvoorwaarden en loonbarema's van de hiŽrarchie van de rechtsmachten - Oprichten van een gemeenschappelijk steunpunt t.b.v. het College van procureurs-generaal, de Raad van procureurs des Konings en de Raad van arbeidsauditeurs - Evaluatie van het personeel - Wijziging wetten 15 juni 1935, 3 april 1953, 7 juli 1969, 15 juli 1970, 16 juli 1970, 20 juli 1971, 2 juli 1975 en 10 juni 2006) (3-2009)      
  Algemene bespreking
3-204
p. 36-45 3-204 p. 36-45 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, wat betreft de wedden van de referendarissen en de parketjuristen bij de hoven van beroep en bij de rechtbanken van eerste aanleg, van de griffiers en de secretarissen van het parket en tot wijziging van de artikelen 259duodecies en 285bis van hetzelfde Wetboek (Weddeverhoging en herwaardering van het vakantiegeld) (3-1247)      
  Algemene bespreking
3-124
p. 6-7 3-124 p. 6-7 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende daderherkenning en het recht van slachtoffers van misdrijven om foto's van daders die op heterdaad gefilmd of gefotografeerd werden openbaar te maken (3-1404)      
  Voorstel van mevrouw Van dermeersch en de heer Ceder
3-1404/1
p. 1-7 3-1404/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de uitbreiding van het actief en passief kiesrecht bij gemeenteraads- en districtraadsverkiezingen tot de niet-Europese onderdanen die in BelgiŽ verblijven (3-262)      
  Algemene bespreking
3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de uitbreiding van het gemeentelijk stemrecht en het recht om verkozen te worden tot de niet-Europese onderdanen die in BelgiŽ verblijven (3-65)      
  Algemene bespreking
3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht (3-27)      
  Aangehouden stemmingen en stemverklaringen van de heren Mahoux en Ceder en de dames Nyssens en Lizin
3-55
p. 30-32 3-55 p. 30-32 (PDF)
  3-55
p. 41 3-55 p. 41 (PDF)
Wetsvoorstel houdende het Wetboek van strafprocesrecht (Tekst van het door de commissie Strafprocesrecht opgestelde voorontwerp van Wetboek ["Grote Franchimont"]) (3-450)      
  Amendementen nrs 457 tot 474 en 477 tot 482 van mevrouw Van dermeersch en de heer Ceder
3-450/18
p. 3-11 3-450/18 p. 3-11 (PDF)
  3-450/18
p. 11-13 3-450/18 p. 11-13 (PDF)
  Amendementen nrs 550 tot 573 van mevrouw Van dermeersch en de heer Ceder, ingediend na de goedkeuring van het verslag
3-450/22
p. 7-15 3-450/22 p. 7-15 (PDF)
  Algemene bespreking
3-136
p. 4-51 3-136 p. 4-51 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Hugo Vandenberghe, Mahoux, Willems, Ceder, Dubiť, Vandenhove en Cheffert en van de dames de T'Serclaes en Nyssens
3-137
p. 52-56 3-137 p. 52-56 (PDF)
  3-137
p. 91 3-137 p. 91 (PDF)
Wetsvoorstel houdende organisatie van een volksraadpleging over de toekenning van stemrecht op gemeentelijk niveau aan de in BelgiŽ verblijvende niet-Europese Unie onderdanen (3-291)      
  Algemene bespreking
3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de splitsing van de Nationale Kamer van de gerechtsdeurwaarders in een Nederlandstalige Kamer en een Frans- en Duitstalige Kamer (3-1580)      
  Voorstel van de heer Ceder en mevrouw Van dermeersch
3-1580/1
p. 1-6 3-1580/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot afschaffing van het verval van strafvordering voor bepaalde misdaden (Levensberovende misdaden) (3-1761)      
  Voorstel van mevrouw Van dermeersch en de heer Ceder
3-1761/1
p. 1-3 3-1761/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van een volksraadpleging over het stemrecht voor vreemdelingen (3-245)      
  Algemene bespreking
3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (Afschaffing van het Centrum) (3-539)      
  Voorstel van de heer Ceder c.s.
3-539/1
p. 1-4 3-539/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een bijzondere commissie er mede belast een met redenen omkleed advies uit te brengen over de toepassing van de grondwettelijke beginselen betreffende de uitoefening van de prerogatieven van de Koning, en over de verhoudingen der grote grondwettelijke machten onderling (Rwandese drama - Ondervraging van hofmedewerkers) (3-341)      
  Voorstel van de heren Ceder en Verreycken
3-341/1
p. 1-3 3-341/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot toekenning van het actief en passief kiesrecht bij de gemeente- en provincieraadsverkiezingen aan de buitenlandse onderdanen (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot toekenning van het actief kiesrecht bij de gemeenteraadsverkiezingen aan vreemdelingen) (3-13)      
  Algemene bespreking
3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
3-27
p. 4-45 3-27 p. 4-45 (PDF)
Wetsvoorstel tot verstrenging van de regelgeving betreffende de samenloop van misdrijven (Meerdere moorden al dan niet in samenloop met wanbedrijven : strafverzwaring ; gevolgen voor de wetsbepalingen inzake de voorwaardelijke invrijheidsstelling) (3-1514)      
  Voorstel van mevrouw Van dermeersch en de heer Ceder
3-1514/1
p. 1-3 3-1514/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoŲrdineerde wetten op de Raad van State, teneinde verenigingen een vorderingsrecht toe te kennen ter verdediging van collectieve belangen (3-1953)      
  Algemene bespreking
3-207
p. 17-23 3-207 p. 17-23 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet en de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot het stemrecht en de verkiesbaarheid bij gemeenteraadsverkiezingen van onderdanen van lidstaten van de Europese Unie en van de andere staatsburgers van buitenlandse nationaliteit die langer dan vijf jaar in BelgiŽ verblijven (3-274)      
  Algemene bespreking
3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet en de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot het stemrecht en de verkiesbaarheid van niet-Belgen bij gemeente- en provincieraadsverkiezingen (3-86)      
  Algemene bespreking
3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet, gecoŲrdineerd op 4 augustus 1932, teneinde bij de gemeenteraadsverkiezingen kiesrecht te verlenen aan de vreemdelingen die geen ingezetenen van de Europese Unie zijn (3-275)      
  Algemene bespreking
3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken met het oog op de uitbreiding van de regeling van de verplichte DNA-afname bij bepaalde groepen van veroordeelden (Personen veroordeeld tot een vrijheidsstraf van tenminste 3 jaar) (3-1857)      
  Voorstel van mevrouw Van dermeersch en de heer Ceder
3-1857/1
p. 1-3 3-1857/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek, inzake de regelgeving betreffende de verzachtende omstandigheden ingeval van wettelijke herhaling (Strafvermindering) (3-1505)      
  Voorstel van mevrouw Van dermeersch en de heer Ceder
3-1505/1
p. 1-2 3-1505/1 p. 1-2 (PDF)
ZIV - Terugbetaling van Arimidex (Medicijn voor patiŽnten met borstkanker) (3-5014)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-68
p. 6845 3-68 p. 6845 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-70
p. 7263-7264 3-70 p. 7263-7264 (PDF)
Ziekenhuizen - Financiering - Opmerkingen van het Rekenhof (3-5097)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-69
p. 6997 3-69 p. 6997 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-70
p. 7264-7265 3-70 p. 7264-7265 (PDF)
Zitdagen te Waver (Zitdagen door de minister gehouden) (3-2366)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 3-39
p. 3019-3020 3-39 p. 3019-3020 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999