S. 3-395 Dossierfiche K. 51-279

Wetsontwerp betreffende het Europees aanhoudingsbevel
Regering G. Verhofstadt II  

besluit (EU)
Europees arrestatiebevel
uitlevering
nationale uitvoeringsmaatregel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-279/1 Wetsontwerp 14/10/2003
K. 51-279/2 Amendementen 4/11/2003
K. 51-279/3 Amendement 5/11/2003
K. 51-279/4 Amendementen 12/11/2003
K. 51-279/5 Amendementen 18/11/2003
K. 51-279/6 Verslag namens de commissie 24/11/2003
K. 51-279/7 Tekst aangenomen door de commissie 24/11/2003
K. 51-279/8 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 3/12/2003
K. 51-279/9 Aanvullend verslag 4/12/2003
K. 51-279/10 Tekst aangenomen door de commissie 4/12/2003
K. 51-279/11 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 4/12/2003
K. 51-279/12 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 4/12/2003
3-395/1 3-395/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 9/12/2003
3-395/2 3-395/2 (PDF) Amendementen 9/12/2003
3-395/3 3-395/3 (PDF) Verslag namens de commissie 9/12/2003
3-395/4 3-395/4 (PDF) Tekst verbeterd door de commissie 9/12/2003
3-395/5 3-395/5 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 17/12/2003
3-395/6 3-395/6 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 18/12/2003
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
14/10/2003   Indiening Doc. K. 51-279/1
23/10/2003   Urgentieverzoek door de regering (aangenomen)
Integraal verslag nr. 18, p. 27-28
24/11/2003   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 51-279/6
2/12/2003   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Justitie
4/12/2003   Terugzending naar commissie
Integraal verslag nr. 25, p. 1-2
Doc. K. 51-279/8
4/12/2003   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 51-279/9
4/12/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 26, p. 1-16
4/12/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+113/-1/o22)
Integraal verslag nr. 26, p. 37-38
Doc. K. 51-279/11
  Commissie: Justitie
2/12/2003   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
2/12/2003   Inschrijving op agenda
2/12/2003   Niet behandeld
3/12/2003   Inschrijving op agenda
3/12/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Alain Zenner
3/12/2003   Inleidende uiteenzetting
vice-eerste minister en minister van Justitie
3/12/2003   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
9/12/2003   Overzending Doc. 3-395/1 3-395/1 (PDF)
9/12/2003   Verzending naar commissie: Justitie
11/12/2003   Inschrijving op agenda
17/12/2003   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 3-395/5 3-395/5 (PDF)
17/12/2003   Algemene bespreking
17/12/2003   Artikelsgewijze bespreking
18/12/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+65/-0/o0) Hand. 3-31 Hand. 3-31 (PDF)
9/12/2003   Verzending naar commissie
9/12/2003   Inschrijving op agenda
9/12/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Alain Zenner
9/12/2003   Bespreking
9/12/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+12/-0/o0)
9/12/2003   Aanneming zonder amendering
9/12/2003   Tekst verbeterd door de commissie Doc. 3-395/4 3-395/4 (PDF)
9/12/2003   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-395/3 3-395/3 (PDF)
18/12/2003   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging Doc. 3-395/6 3-395/6 (PDF)
19/12/2003   Bekrachtiging en afkondiging
22/12/2003   Bekendmaking (60075-60099)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 4/12/2003
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd 3/12/2003
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 17/12/2003, 18/12/2003
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 9/12/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
19/12/2003 22/12/2003, blz 60075-60099