5-104/1

5-104/1

Belgische Senaat

BUITENGEWONE ZITTING 2010

16 SEPTEMBER 2010


HERZIENING VAN DE GRONDWET


Herziening van artikel 70 van de Grondwet

(Verklaring van de wetgevende macht, zie « Belgisch Staatsblad » nr. 135 —  Ed. 2 van 7 mei 2010)


(Ingediend door de heer Johan Vande Lanotte c.s.)


TOELICHTING


Voor de toelichting van dit voorstel wordt verwezen naar ons voorstel 5-96/1 - BZ 2010, waarmee het dient te worden samengelezen.

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

Het huidige artikel 70 van de Grondwet bepaalt dat de senatoren voor 4 jaar gekozen of aangewezen worden. Om de 4 jaar wordt de Senaat vernieuwd. Het voorgestelde artikel 70 van de Grondwet wil de senatoren laten aanwijzen voor een periode van 5 jaar.

Johan VANDE LANOTTE.
Bert ANCIAUX.
Ludo SANNEN.
Guy SWENNEN.
Marleen TEMMERMAN.
Güler TURAN.
Frank VANDENBROUCKE.

VOORSTEL


Enig artikel

Artikel 70 van de Grondwet wordt vervangen als volgt :

« De senatoren worden aangewezen voor vijf jaar. De Senaat wordt om de vijf jaar geheel vernieuwd. De aanwijzing vindt plaats binnen de veertig dagen volgend op de verkiezingen voor de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Overgangsbepaling

Tot de eerstvolgende algehele vernieuwing van de Senaat geldt de volgende regeling : « De senatoren bedoeld in artikel 67, § 1, 1º en 2º, worden gekozen voor vier jaar. De senatoren bedoeld in artikel 67, § 1, 6º en 7º, worden aangewezen voor vier jaar. De Senaat wordt om de vier jaar geheel vernieuwd.

De verkiezing van de senatoren bedoeld in artikel 67, § 1, 1º en 2º, vindt op dezelfde dag plaats als de verkiezingen voor de Kamer van volksvertegenwoordigers. ».

20 juli 2010.

Johan VANDE LANOTTE.
Bert ANCIAUX.
Ludo SANNEN.
Guy SWENNEN.
Marleen TEMMERMAN.
Güler TURAN.
Frank VANDENBROUCKE.