Ludo Sannen - sp.a
 
Ere-ondervoorzitter van het Vlaams Parlement
 
Eresenator
 
Ere-ondervoorzitter van het Vlaams Parlement
 
Geboren te Mol op 26 mei 1954

Licentiaat in de godsdienstswetenschappen (KULeuven)
Baccalaureus in de wijsbegeerte (KULeuven)

Docent (Katholieke Hogeschool Kempen - Geel)
Gewezen leraar

1983-1991 en 2007-2009 : gemeenteraadslid (Ham)
1984-1988 : schepen (Ham)
1995-2003 : lid van de Vlaamse Raad
1999-2003 : voorzitter van de Agalev-fractie (Vlaamse Raad)
2003-2004 : minister van Leefmilieu, Landbouw en Ontwikkelingssamenwerking (Vlaamse regering)
2004-2009 : lid van het Vlaams Parlement
2004-2007 : secretaris van het Vlaams Parlement
2007-2009 : voorzitter van de sp.a-fractie (Vlaams Parlement)
2010-2013 : lid van het Vlaams Parlement
2010-2013 : senator aangewezen door het Vlaams Parlement
2010-2013 : plaatsvervangend lid van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa en de Assemblee van de West-Europese Unie

Heeft in de Senaat 1 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2010-2014      
Wetgevend werk
Legislatuur 2010-2014      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2010-2014      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2010-2014      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2010-2014      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
20/7/2010-18/1/2012 Plaatsvervanger Commissie voor de Justitie
20/7/2010-13/9/2013 Plaatsvervanger Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
20/7/2010-19/10/2011 Plaatsvervanger Commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
20/7/2010-19/10/2011 Lid Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
20/7/2010-20/12/2011 Plaatsvervanger Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
19/10/2011-13/9/2013 Lid Commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
20/10/2011-13/9/2013 Voorzitter Commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
20/10/2011-13/9/2013 Lid Werkgroep "Ruimtevaart"
10/1/2012-13/9/2013 Plaatsvervanger Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
26/11/2012-13/9/2013 Plaatsvervanger Commissie voor de Justitie
27/6/2013-13/9/2013 Plaatsvervanger Gemengde parlementaire commissie belast met de fiscale hervorming : afvaardiging Senaat