Güler Turan - sp.a
 
Geboren te Gent op 1 februari 1975

Kandidaat in de rechten (UFSIA)
Licentiaat in de rechten (UIA)
Master in Business Law (UIA)

Gewezen advocate
Gewezen docente

Sinds 2007 : gemeenteraadslid (Antwerpen)
2009-2019 : lid van het Vlaams Parlement
2010-2011 : senator aangewezen door het Vlaams Parlement
2011-2012 : schepen (Antwerpen)
2014-2019 : deelstaatsenator aangewezen door het Vlaams Parlement

Ridder in de Leopoldsorde (25 mei 2019)


Heeft in de Senaat 3 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2014-2019       Legislatuur 2010-2014      
Wetgevend werk
Legislatuur 2014-2019       Legislatuur 2010-2014      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2014-2019       Legislatuur 2010-2014      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2014-2019       Legislatuur 2010-2014      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2014-2019       Legislatuur 2010-2014      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
20/7/2010-16/12/2011 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
20/7/2010-16/12/2011 Lid Commissie voor de Justitie
20/7/2010-16/12/2011 Plaatsvervanger Commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden
20/7/2010-16/12/2011 Plaatsvervanger Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
12/10/2010-16/12/2011 Lid Bijzondere Commissie voor de opvolging van buitenlandse missies
8/2/2011-16/12/2011 Lid Werkgroep "Informatica en vrijheden"
14/10/2014-23/5/2019 Lid Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Senaat
14/10/2014-23/5/2019 Plaatsvervanger Parlementair Comité belast met de Wetsevaluatie : afvaardiging Senaat
8/12/2014-23/5/2019 Lid Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
24/4/2015-27/10/2017 Lid Bijzondere commissie "Radicalisering"