4-1574/1

4-1574/1

Belgische Senaat

ZITTING 2009-2010

17 DECEMBER 2009


Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 96 van de programmawet van ... december 2009

(Ingediend door de heer Philippe Fontaine c.s.)


TOELICHTING


Met betrekking tot de inwerkingtreding van de bepalingen betreffende het sociaal statuut der zelfstandigen werd een vergissing begaan. Deze vergissing moet worden rechtgezet en dit is het voorwerp van voorliggend wetsvoorstel.

Philippe FONTAINE.
Hugo VANDENBERGHE.
Philippe MAHOUX.
Nele LIJNEN.
Francis DELPÉRÉE.
Christiane VIENNE.

WETSVOORSTEL


Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2

Artikel 96 van de programmawet van ... december 2009 wordt vervangen als volgt :

« Art. 96. Hoofdstuk 2, afdeling 3 en dit hoofdstuk treden in werking op 1 april 2010. »

Art. 3

Deze wet treedt in werking op 1 januari 2010.

17 december 2009.

Philippe FONTAINE.
Hugo VANDENBERGHE.
Philippe MAHOUX.
Nele LIJNEN.
Francis DELPÉRÉE.
Christiane VIENNE.