Francis Delpérée - cdH
 
Doctor honoris causa ("Université Aix-Marseille III")
 
Doctor honoris causa ("Université de Genève")
 
Doctor honoris causa ("Université d'Ottawa")
 
Doctor honoris causa (Universiteit van Szeged)
 
Doctor honoris causa (Universiteit van Athene)
 
Doctor honoris causa ("Université du Sud Toulon-Var")
 
Eresenator
 
Geboren te Luik op 14 januari 1942

Doctor in de rechten (UCL en Université de Paris - Frankrijk)

Directeur van het Centre d'études constitutionnelles et administratives
Ereadvocaat
Emeritus gewoon hoogleraar (UCL)

1985-2004 : assessor bij de afdeling Wetgeving van de Raad van State
Sinds 1998 : corresponderend lid van het Institut de France (Academie van politieke en geesteswetenschappen)
Sinds 1999 : corresponderend lid en sinds 2004 : lid van de Koninklijke Academie van België
2004-2007 : lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement (vóór 25 februari 2005 genoemd : Brusselse Hoofdstedelijke Raad)
2004-2007 : lid van het Parlement van de Franse Gemeenschap (vóór 25 februari 2005 genoemd : Raad van de Franse Gemeenschap)
2004-2007 : senator aangewezen door het Parlement van de Franse Gemeenschap
2006-2018 : gemeenteraadslid (Sint-Pieters-Woluwe)
2007-2018 : politieraadslid (zone Montgomery)
2007-2014 : senator rechtstreeks gekozen door het Franse kiescollege
2007-2014 : voorzitter van de cdH-fractie (Senaat)
2012-2018 : voorzitter van de Gemeenteraad (Sint-Pieters-Woluwe)
2014-2019 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers

Grootkruis in de orde van Leopold II (25 mei 2019)
Grootofficier in de Leopoldsorde (6 juni 2010)
Commandeur in de Kroonorde (19 augustus 1997)
Burgerlijke medaille 1e klasse (30 oktober 1992)


Heeft in de Senaat 92 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Lidmaatschap van commissies
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007      
Wetgevend werk
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007