Francis Delpérée - cdH
 
Doctor honoris causa ("Université Aix-Marseille III")
 
Doctor honoris causa ("Université de Genève")
 
Doctor honoris causa ("Université d'Ottawa")
 
Doctor honoris causa (Universiteit van Szeged)
 
Doctor honoris causa (Universiteit van Athene)
 
Doctor honoris causa ("Université du Sud Toulon-Var")
 
Eresenator
 
Geboren te Luik op 14 januari 1942

Doctor in de rechten (UCL en Université de Paris - Frankrijk)

Directeur van het Centre d'études constitutionnelles et administratives
Ereadvocaat
Emeritus gewoon hoogleraar (UCL)

1985-2004 : assessor bij de afdeling Wetgeving van de Raad van State
Sinds 1998 : corresponderend lid van het Institut de France (Academie van politieke en geesteswetenschappen)
Sinds 1999 : corresponderend lid en sinds 2004 : lid van de Koninklijke Academie van België
2004-2007 : lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement (vóór 25 februari 2005 genoemd : Brusselse Hoofdstedelijke Raad)
2004-2007 : lid van het Parlement van de Franse Gemeenschap (vóór 25 februari 2005 genoemd : Raad van de Franse Gemeenschap)
2004-2007 : senator aangewezen door het Parlement van de Franse Gemeenschap
2006-2018 : gemeenteraadslid (Sint-Pieters-Woluwe)
2007-2018 : politieraadslid (zone Montgomery)
2007-2014 : senator rechtstreeks gekozen door het Franse kiescollege
2007-2014 : voorzitter van de cdH-fractie (Senaat)
2012-2018 : voorzitter van de Gemeenteraad (Sint-Pieters-Woluwe)
2014-2019 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers

Grootkruis in de orde van Leopold II (25 mei 2019)
Grootofficier in de Leopoldsorde (6 juni 2010)
Commandeur in de Kroonorde (19 augustus 1997)
Burgerlijke medaille 1e klasse (30 oktober 1992)


Heeft in de Senaat 92 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007      
Wetgevend werk
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
22/7/2004-2/5/2007 Lid Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
22/7/2004-2/5/2007 Lid Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen: afvaardiging Senaat
22/7/2004-2/5/2007 Lid commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
22/7/2004-2/5/2007 Plaatsvervanger commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
22/7/2004-2/5/2007 Plaatsvervanger commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden
22/7/2004-2/5/2007 Plaatsvervanger commissie voor de Justitie
22/7/2004-2/5/2007 Plaatsvervanger commissie voor de Sociale Aangelegenheden
12/10/2004-2/5/2007 Ondervoorzitter Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen
14/10/2004-2/5/2007 Eerste ondervoorzitter Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
9/10/2007-7/5/2010 Lid Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
9/10/2007-24/10/2007 Lid Commissie voor de Justitie
9/10/2007-7/5/2010 Lid Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen : afvaardiging Senaat
9/10/2007-7/5/2010 Lid Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging Senaat
9/10/2007-7/5/2010 Plaatsvervanger Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
9/10/2007-23/4/2008 Plaatsvervanger Commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden
24/10/2007-7/5/2010 Plaatsvervanger Commissie voor de Justitie
20/11/2008-2/7/2009 Lid Werkgroep "Dotaties aan leden van de koninklijke familie"
11/12/2008-7/5/2010 Plaatsvervanger Bijzondere opvolgingscommissie belast met het onderzoek naar de financiële en bankcrisis : afvaardiging Senaat
5/3/2009-7/5/2010 Lid Bijzondere commissie voor de opvolging van buitenlandse missies
28/4/2009-7/5/2010 Voorzitter Bijzondere commissie voor de opvolging van buitenlandse missies
14/7/2009-7/5/2010 Lid Werkgroep "Politieke Partijen" : afvaardiging Senaat
13/10/2009-7/5/2010 Plaatsvervanger Commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden
27/10/2009-7/5/2010 Voorzitter Werkgroep "Politieke Partijen" (Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen)
28/10/2009-7/5/2010 Lid Parlementair Comité belast met de Wetsevaluatie : afvaardiging Senaat
6/7/2010-20/7/2010 Lid Commissie voor het Onderzoek van de Geloofsbrieven
20/7/2010-28/4/2014 Eerste ondervoorzitter Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
20/7/2010-28/4/2014 Lid Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
20/7/2010-28/4/2014 Lid Commissie voor de Justitie
20/7/2010-28/4/2014 Plaatsvervanger Commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden
20/7/2010-28/4/2014 Plaatsvervanger Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
20/7/2010-28/4/2014 Plaatsvervanger Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
12/10/2010-28/4/2014 Lid Bijzondere Commissie voor de opvolging van buitenlandse missies
21/10/2010-28/4/2014 Voorzitter Bijzondere Commissie voor de opvolging van buitenlandse missies
8/2/2011-28/4/2014 Lid Werkgroep "Informatica en vrijheden"
1/3/2011-28/4/2014 Lid Werkgroep "Erfrecht"
18/4/2012-28/4/2014 Lid Werkgroep "Statuut van de deskundigen in strafzaken"
30/1/2014-28/4/2014 Lid zonder stemrecht Gemengde parlementaire commissie belast met de kwestie van een federale kieskring : afvaardiging Senaat