Philippe Mahoux - PS
 
Eresenator
 
Erevoorzitter van de PS-Senaatsfractie
 
Ereondervoorzitter van de Senaat
 
Geboren te Ciney op 26 juni 1944

Doctor in de genees-, heel- en verloskunde (UCL)
Assistant étranger des hôpitaux de Paris

Chirurg
Gewezen diensthoofd chirurgie

1988-1994 : voorzitter van het Comité subrégional de l’emploi de Namur
1990-1991 : provinciaal senator voor Namen
1991-1995 : senator voor het arrondissement Namen-Dinant-Philippeville
1991-1995 : lid van de Waalse Gewestraad
1991-1995 : lid van de Raad van de Franse Gemeenschap
Sinds 1992 : lid en 1997-2004 : voorzitter van de raad van bestuur van het Nationaal Verbond van de Socialistische Mutualiteiten
1993-1994 : lid van de Conseil supérieur de l’audiovisuel de la Communauté française
1994-1995 : minister van het Onderwijs en de Audiovisuele Sector (regering van de Franse Gemeenschap)
1995-2000 : gemeenteraadslid (Namen)
1995-2010 : senator rechtstreeks gekozen door het Franse kiescollege
1995-1999 : ondervoorzitter van de Senaat
1995-1997 : lid van de raad van bestuur van de Faculté universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux
1999-2017 : voorzitter van de PS-fractie (Senaat)
2001-2018 : gemeenteraadslid (Gesves)
2001-2006 : burgemeester (Gesves)
2009-2010 : lid van de Parlementaire Assemblee van de Organisatie voor veiligheid en samenwerking in Europa
2010-2011 : ondervoorzitter van het Comité Mensenrechten Parlementsleden van de IPU
2010-2017 : gecoöpteerd senator
2010-2011 : lid van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa en de Assemblee van de West-Europese Unie
2011-2013 : voorzitter van het Comité Mensenrechten Parlementsleden van de IPU
2011-2017 : lid van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa
2013-2014 : ondervoorzitter van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa
2014-2017 : voorzitter van de Twaalf Plus Groep van de IPU
2014-2017 : lid van de Parlementaire Assemblee van de Organisatie voor veiligheid en samenwerking in Europa

Commandeur in de Leopoldsorde (21 mei 2014)

Heeft in de Senaat 93 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2014-2019       Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
Wetgevend werk
Legislatuur 2014-2019       Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2014-2019       Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2014-2019       Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2014-2019       Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
16/1/1992-29/3/1994 Tweede ondervoorzitter Commissie voor de Volksgezondheid en het Leefmilieu
16/1/1992-10/2/1994 Lid Commissie voor de Justitie
16/1/1992-29/3/1994 Lid Commissie voor de Ontwikkelingssamenwerking
16/1/1992-29/3/1994 Lid Commissie voor de Volksgezondheid en het Leefmilieu
16/1/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Landbouw en de Middenstand
16/1/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor het Onderwijs en de Wetenschap
2/7/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
15/10/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Bijzondere Commissie belast met het onderzoek van de ontwerpen van wet betreffende het Akkoord van Schengen
27/6/1995-5/5/1999 Lid Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging van de Senaat
12/7/1995-5/5/1999 Lid Commissie voor de Justitie
12/7/1995-5/5/1999 Lid Commissie voor de Buitenlandse Aangelegenheden
12/7/1995-5/5/1999 Plaatsvervanger Commissie voor de Binnenlandse en de Administratieve Aangelegenheden
12/7/1995-10/10/1995 Lid Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
12/7/1995-5/5/1999 Lid Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen : afvaardiging Senaat
10/10/1995-5/5/1999 Plaatsvervanger Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
18/12/1995-5/5/1999 Plaatsvervanger Federaal adviescomité voor de Europese Aangelegenheden : delegatie van de Senaat
8/10/1996-17/12/1998 Lid Parlementaire commissie van onderzoek naar de georganiseerde criminaliteit in België
23/1/1997-29/4/1997 Lid Onderzoekscom. Rwanda
28/1/1997-29/4/1997 Ondervoorzitter Onderzoekscom. Rwanda
30/4/1997-6/12/1997 Eerste ondervoorzitter Parlementaire Commissie van onderzoek betreffende de gebeurtenissen in Rwanda
30/4/1997-6/12/1997 Lid Parlementaire Commissie van onderzoek betreffende de gebeurtenissen in Rwanda
14/7/1999-10/4/2003 Lid parlementaire overlegcommissie: afvaardiging van de Senaat
15/7/1999-10/4/2003 Lid commissie voor de Justitie
15/7/1999-10/4/2003 Plaatsvervanger commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
15/7/1999-10/4/2003 Plaatsvervanger commissie voor de Sociale Aangelegenheden
15/7/1999-10/4/2003 Lid Federaal adviescomité voor de Europese Aangelegenheden: afvaardiging Senaat
15/7/1999-10/4/2003 Plaatsvervanger controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen: afvaardiging Senaat
8/10/1999-10/4/2003 Voorzitter Federaal adviescomité voor de Europese Aangelegenheden
18/11/1999-10/4/2003 Lid commissie Deelname aan buitenlandse missies
20/1/2000-10/4/2003 Lid commissie voor politieke vernieuwing
27/1/2000-10/4/2003 Voorzitter commissie Deelname aan buitenlandse missies
22/2/2001-10/4/2003 Lid bijzondere commissie voor bio-ethische problemen
17/7/2003-2/5/2007 Eerste ondervoorzitter Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden
17/7/2003-2/5/2007 Lid Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Senaat
17/7/2003-2/5/2007 Lid Parlementaire Overlegcommissie : afvaardiging Senaat
17/7/2003-2/5/2007 Lid commissie voor de Justitie
17/7/2003-2/5/2007 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
17/7/2003-2/5/2007 Plaatsvervanger commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
17/7/2003-2/5/2007 Plaatsvervanger commissie voor de Sociale Aangelegenheden
1/8/2003-2/5/2007 Lid Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen: afvaardiging Senaat
8/1/2004-2/5/2007 Lid Commissie voor de opvolging van buitenlandse missies
5/2/2004-2/5/2007 Lid Werkgroep "Bio-ethiek"
19/2/2004-2/5/2007 Eerste ondervoorzitter Werkgroep "Bio-ethiek"
25/3/2004-2/5/2007 Voorzitter Commissie voor de opvolging van buitenlandse missies
8/4/2004-2/5/2007 Plaatsvervanger Bijzondere commissie "Globalisering"
12/10/2004-2/5/2007 Plaatsvervanger commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden
9/10/2007-7/5/2010 Lid Commissie voor de Justitie
9/10/2007-7/5/2010 Lid Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen : afvaardiging Senaat
9/10/2007-7/5/2010 Lid Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Senaat
9/10/2007-7/5/2010 Lid Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging Senaat
9/10/2007-5/2/2009 Plaatsvervanger Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
9/10/2007-7/5/2010 Plaatsvervanger Commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden
9/10/2007-7/5/2010 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
9/10/2007-7/5/2010 Plaatsvervanger Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
29/11/2007-7/5/2010 Lid Bijzondere commissie voor de opvolging van buitenlandse missies
20/11/2008-2/7/2009 Lid Werkgroep "Dotaties aan leden van de koninklijke familie"
5/2/2009-7/5/2010 Lid Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
5/2/2009-7/5/2010 Plaatsvervanger Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
14/7/2009-7/5/2010 Lid Werkgroep "Politieke Partijen" : afvaardiging Senaat
28/10/2009-7/5/2010 Lid Parlementair Comité belast met de Wetsevaluatie : afvaardiging Senaat
15/12/2009-7/5/2010 Lid Werkgroep "Nucleaire Ontwapening"
18/12/2009-7/5/2010 Voorzitter Werkgroep "Nucleaire Ontwapening"
20/7/2010-28/4/2014 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
20/7/2010-28/4/2014 Lid Commissie voor de Justitie
20/7/2010-28/4/2014 Lid Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
20/7/2010-28/4/2014 Plaatsvervanger Commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden
20/7/2010-28/4/2014 Plaatsvervanger Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
20/7/2010-28/4/2014 Plaatsvervanger Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
20/7/2010-28/4/2014 Voorzitter Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden
20/7/2010-28/4/2014 Lid Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen : afvaardiging Senaat
20/7/2010-28/4/2014 Lid Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Senaat
20/7/2010-28/4/2014 Lid Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging Senaat
13/10/2010-28/4/2014 Lid Commissie belast met de parlementaire begeleiding van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Vast Comité I)
8/2/2011-28/4/2014 Voorzitter Werkgroep "Informatica en vrijheden"
8/2/2011-28/4/2014 Lid Werkgroep "Informatica en vrijheden"
11/10/2011-28/4/2014 Plaatsvervanger Parlementair Comité belast met de Wetsevaluatie : afvaardiging Senaat
27/6/2013-28/4/2014 Plaatsvervanger Gemengde parlementaire commissie belast met de fiscale hervorming : afvaardiging Senaat
30/1/2014-28/4/2014 Lid Gemengde parlementaire commissie belast met de kwestie van een federale kieskring : afvaardiging Senaat
29/7/2014-28/7/2017 Lid Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging Senaat
14/10/2014-28/7/2017 Lid Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
14/10/2014-28/7/2017 Lid Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Senaat
3/11/2014-28/7/2017 Voorzitter Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden
24/4/2015-28/7/2017 Lid Bijzondere commissie "Radicalisering"
27/1/2017-28/7/2017 Lid Commissie voor de Transversale Aangelegenheden - Gemeenschapsbevoegdheden
27/1/2017-28/7/2017 Lid Commissie voor de Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
28/4/2017-28/7/2017 Lid Bijzondere commissie voor de Vervolgingen
12/5/2017-28/7/2017 Tweede ondervoorzitter Bijzondere commissie voor de Vervolgingen