2-327/2

2-327/2

Belgische Senaat

ZITTING 2002-2003

2 APRIL 2003


Voorstel van verklaring tot herziening van titel II van de Grondwet, om nieuwe bepalingen in te voegen betreffende de rechten van het kind


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE INSTITUTIONELE AANGELEGENHEDEN UITGEBRACHT DOOR DE HEREN MONFILS EN CALUW…


Zie stuk Senaat nr. 2-1549/3