Philippe Monfils - MR
 
Minister van Staat
 
Erevoorzitter van de PRL-FDF-MCC-Senaatsfractie
 
Eresenator
 
Geboren te Luik op 4 januari 1939

Doctor in de rechten (ULg)

Gewezen ambtenaar (Cultuurraad voor de Franse Cultuurgemeenschap)

1968-1972 : kabinetsmedewerker (minister van de Franse Cultuur)
1974-1980 : kabinetschef (verscheidene ministers)
1977-1981 : provincieraadslid (Luik)
1981-1985 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
1981-1985 : minister van de Franse Gemeenschap, belast met Sociale Zaken
1981-1995 : lid van de Waalse Gewestraad
1981-1995 : lid van de Raad van de Franse Gemeenschap
1985-1995 : senator voor het arrondissement Luik
1985-1988 : minister-president van de Executieve van de Franse Gemeenschap
1988-1995 en 1999-2003 : plaatsvervangend afgevaardigde naar de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa en de Assemblee van de West-Europese Unie
1991-1995 : voorzitter van de PRL-fractie (Raad van de Franse Gemeenschap)
Januari - juni 1995 : gemeenteraadslid (Luik)
Juni - oktober 1995 : senator aangewezen door de Raad van de Franse Gemeenschap
Juni - oktober 1995 : voorzitter van de PRL-FDF-fractie (Senaat)
1995-1999 : lid van het Europees Parlement
1999-2003 : senator rechtstreeks gekozen door het Franse kiescollege
1999-2002 : voorzitter van de PRL FDF MCC-fractie (Senaat) (MR-fractie geworden sinds 25 maart 2002)
1999-2003 : lid van de Intergouvernementele en Interparlementaire Conferentie voor de institutionele vernieuwing
2000-2003 : senator betrokken bij de werkzaamheden van de Waalse Gewestraad
2001-2006 : gemeenteraadslid (Luik)
2002-2003 : voorzitter van de MR-fractie (Senaat)
2003-2007 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
2003-2010 : lid van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa en de Assemblee van de West-Europese Unie
Sinds 26 januari 2004 : minister van Staat
2007-2010 : senator rechtstreeks gekozen door het Franse kiescollege

Grootkruis in de orde van Leopold II (5 juni 2007)
Grootofficier in de Leopoldsorde (9 juni 1999)


Heeft in de Senaat 11 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Lidmaatschap van commissies
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
Wetgevend werk
Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999