Ludwig Caluwť - CD&V
 
Geboren te Mortsel op 5 juli 1961

Licentiaat in de rechten (UIA)

1984-1988 : kabinetsattaché (minister van Sociale Zaken en Institutionele Hervormingen)
1988-1989 : kabinetsattaché (vice-eerste minister en minister van Verkeerswezen en Institutionele Hervormingen)
1989-1995 : nationaal voorzitter van de CVP-Jongeren
1995-1999 : senator rechtstreeks gekozen door het Nederlandse kiescollege
1995-1997 : lid en 1997-2003 : plaatsvervangend lid van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad
1999-2012 : lid van de Vlaamse Raad
1999-2004 : senator aangewezen door de Vlaamse Raad
1999-2003 : lid van de Intergouvernementele en Interparlementaire Conferentie voor de institutionele vernieuwing
2001-2013 : gemeenteraadslid (Essen)
2004-2012 : voorzitter van de CD&V-fractie (Vlaams Parlement)

Officier in de Leopoldsorde (6 juni 2009)


Heeft in de Senaat 2 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
Wetgevend werk
Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
27/6/1995-12/7/1995 Plaatsvervanger Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging van de Senaat
12/7/1995-5/5/1999 Lid Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
12/7/1995-5/5/1999 Plaatsvervanger Commissie voor de Justitie
12/7/1995-5/5/1999 Lid Commissie voor de Binnenlandse en de Administratieve Aangelegenheden
12/7/1995-5/5/1999 Plaatsvervanger Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
12/7/1995-5/5/1999 Lid Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen : afvaardiging Senaat
8/10/1996-17/12/1998 Plaatsvervanger Parlementaire commissie van onderzoek naar de georganiseerde criminaliteit in BelgiŽ
23/1/1997-29/4/1997 Lid Onderzoekscom. Rwanda
30/4/1997-6/12/1997 Lid Parlementaire Commissie van onderzoek betreffende de gebeurtenissen in Rwanda
15/7/1999-10/4/2003 Eerste ondervoorzitter Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
15/7/1999-10/4/2003 Lid Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
15/7/1999-10/4/2003 Plaatsvervanger commissie voor de Justitie
15/7/1999-10/4/2003 Lid commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
15/7/1999-10/4/2003 Plaatsvervanger commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
15/7/1999-10/4/2003 Lid controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen: afvaardiging Senaat
20/1/2000-10/4/2003 Plaatsvervanger commissie voor politieke vernieuwing
6/7/2000-15/2/2001 Lid commissie voor de Sociale Aangelegenheden
11/10/2000-10/4/2003 Lid Werkgroep "Mobiliteit" (FinanciŽn en Economische Aangelegenheden)
11/10/2000-7/11/2000 Lid Werkgroep "TOBIN-TAX" (FinanciŽn en Economische Aangelegenheden)
17/7/2003-22/7/2004 Lid commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
17/7/2003-22/7/2004 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
1/8/2003-22/7/2004 Lid Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen: afvaardiging Senaat