2-1383/2

2-1383/2

Belgische Senaat

ZITTING 2002-2003

2 APRIL 2003


Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 59 van de Grondwet, teneinde de senatoren van rechtswege niet langer te onttrekken aan de gewone rechtsgang


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE INSTITUTIONELE AANGELEGENHEDEN UITGEBRACHT DOOR DE HEREN MONFILS EN CALUW…


Zie stuk Senaat nr. 2-1549/3