2-1174/1

2-1174/1

Belgische Senaat

ZITTING 2001-2002

30 MEI 2002


Voorstel van resolutie over het culturele erfgoed van Famagusta

(Ingediend door mevrouw Fatma Pehlivan c.s.)


TOELICHTING


De Senaat :

A. gelet op de situatie sui generis die het eiland Cyprus sedert 1974 verdeelt;

B. bekommerd om de bedreiging die op het zeer rijke patrimonium van de stad Famagusta weegt;

C. overwegende dat enkel de Griekse regering van de republiek Cyprus internationaal erkend wordt;

D. overwegende dat daarom enkel de Griekse regering van de republiek Cyprus buitenlandse steun en subsidies krijgt voor culturele projecten;

E. overwegende dat een initiatief ten voordele van het culturele patrimonium van Famagusta de belangen dient van alle bij het Cypriotische probleem betrokken partijen en zeker ook van de wereldgemeenschap;

F. overwegende dat een dergelijk initiatief een positieve invloed kan hebben op de lopende gesprekken tussen de Griekse en de Turkse gemeenschap van Cyprus,

vraagt de regering het probleem van het culturele erfgoed van de stad Famagusta te agenderen op internationale fora zoals de Europese Unie en de Unesco.

23 mei 2002.

Fatma PEHLIVAN.
Jacques DEVOLDER.
Erika THIJS.
Anne-Marie LIZIN.
Josy DUBIÉ.
Michiel MAERTENS.
Vincent VAN QUICKENBORNE.
Magdeleine WILLAME-BOONEN.
Meryem KAÇAR.