Michiel Maertens - Agalev
 
Geboren te Brugge op 20 juli 1938

Regent (Nederlands, geschiedenis)

Gewezen leraar
Gewezen ambtenaar (provinciebestuur)

1991-1995 : senator voor het arrondissement Veurne-Diksmuide-Oostende
1991-1995 : lid van de Vlaamse Raad
Januari - april 1995 : lid van de Interparlementaire Commissie van de Nederlandse Taalunie
1999-2003 : gecoöpteerd senator
2000- ? : ondervoorzitter van de International Parliamentarians Association of Agriculture and Fisheries (IPAAF)
Ridder in de Leopoldsorde (11 mei 2003)

Overleden op 19 maart 2008 te Diksmuide
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 1999-2003      
Wetgevend werk
Legislatuur 1999-2003      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 1999-2003      
Mondelinge vragen
Legislatuur 1999-2003      
Vragen om uitleg
Legislatuur 1999-2003      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
16/1/1992-12/4/1995 Lid Commissie voor de Defensie
16/1/1992-12/4/1995 Lid Commissie voor de Landbouw en de Middenstand
16/1/1992-12/4/1995 Lid Commissie voor het Onderzoek van de Geloofsbrieven
16/1/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen
16/1/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Buitenlandse Handel
14/7/1999-10/4/2003 Plaatsvervanger parlementaire overlegcommissie: afvaardiging van de Senaat
15/7/1999-11/12/2002 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
15/7/1999-17/10/2002 Plaatsvervanger commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
15/7/1999-17/10/2002 Eerste ondervoorzitter commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
15/7/1999-17/10/2002 Lid commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
15/7/1999-10/4/2003 Plaatsvervanger commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
15/7/1999-10/7/2002 Plaatsvervanger commissie voor de Sociale Aangelegenheden
18/11/1999-10/4/2003 Lid commissie Deelname aan buitenlandse missies
27/1/2000-10/4/2003 Tweede ondervoorzitter commissie Deelname aan buitenlandse missies
1/2/2000-10/4/2003 Lid Werkgroep "Programmatie" (Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging)
16/2/2000-7/11/2000 Lid Werkgroep "TOBIN-TAX" (FinanciŽn en Economische Aangelegenheden)
13/7/2000-10/4/2003 Eerste ondervoorzitter Werkgroep "Ruimtevaart"
13/7/2000-10/4/2003 Lid Werkgroep "Ruimtevaart" : afvaardiging Senaat
19/7/2001-10/4/2003 Ondervoorzitter Parlementaire onderzoekscommissie "Grote Meren"
19/7/2001-10/4/2003 Lid Parlementaire onderzoekscommissie "Grote Meren"
17/10/2002-10/4/2003 Lid commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
17/10/2002-10/4/2003 Plaatsvervanger commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden