Jacques Devolder - VLD
 
Erevoorzitter van het College van Quaestoren van de Senaat
 
Eresenator
 
Geboren te Ruiselede op 3 januari 1943

Licentiaat in de farmaceutische wetenschappen (KULeuven)

Apotheker
Zaakvoerder

1977-1995 en 2001-2006 : gemeenteraadslid (Brugge)
1977-1985 : schepen (Brugge)
1985-1995 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
1985-2004 : lid van de Vlaamse Raad
November - december 1985 : quaestor van de Kamer van volksvertegenwoordigers
1995-2004 : senator aangewezen door de Vlaamse Raad
1995-2003 : lid van de Parlementaire Assemblee van de Organisatie voor de veiligheid en de samenwerking in Europa
1996-2004 : ondervoorzitter van de commissie voor Taalinspectie, belast met de controle op de toepassing van de wet van 30 juli 1938 betreffende het gebruik der talen bij het leger
1999- ? : lid van de Belgische afvaardiging naar de Noord-Atlantische Vergadering
1999-2003 : quaestor van de Senaat
2001-2003 : voorzitter van het College van quaestoren van de Senaat
Mei - juli 2004: lid van de commissie voor Taalinspectie, belast met de controle op de toepassing van de wet van 30 juli 1938 betreffende het gebruik der talen bij het leger

Grootofficier in de Leopoldsorde (5 juni 2007)
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
Wetgevend werk
Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
12/7/1995-19/11/1998 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
12/7/1995-5/5/1999 Lid Commissie voor de Buitenlandse Aangelegenheden
12/7/1995-5/5/1999 Plaatsvervanger Commissie voor de Binnenlandse en de Administratieve Aangelegenheden
12/7/1995-5/5/1999 Plaatsvervanger Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
18/12/1995-5/5/1999 Plaatsvervanger Federaal adviescomitť voor de Europese Aangelegenheden : delegatie van de Senaat
14/7/1999-10/4/2003 Plaatsvervanger parlementaire overlegcommissie: afvaardiging van de Senaat
15/7/1999-10/4/2003 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
15/7/1999-10/4/2003 Lid commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
15/7/1999-18/1/2001 Lid controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen: afvaardiging Senaat
30/3/2000-10/4/2003 Plaatsvervanger commissie voor de Sociale Aangelegenheden
1/2/2001-10/4/2003 Plaatsvervanger controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen: afvaardiging Senaat
22/2/2001-10/4/2003 Lid bijzondere commissie voor bio-ethische problemen
17/7/2003-6/7/2004 Lid commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
17/7/2003-6/7/2004 Plaatsvervanger commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
17/7/2003-6/7/2004 Plaatsvervanger commissie voor de Sociale Aangelegenheden
1/8/2003-6/7/2004 Lid Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen: afvaardiging Senaat