2-1075/2

2-1075/2

Belgische Senaat

ZITTING 2001-2002

15 MEI 2002


Voorstel van resolutie betreffende de nationale hepatitis C-dag


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN DE HEREN DESTEXHE EN GALAND

In punt 1 van het dispositief de woorden « een nationale dag van de hepatitis C te organiseren » vervangen door de woorden « de organisatie van een nationale dag van de hepatitis C voor te zetten en te ontwikkelen ».

Alain DESTEXHE.
Paul GALAND.

Nr. 2 VAN DE HEER BARBEAUX

De resolutie aanvullen als volgt :

« 5. elk jaar een beleidsnota in te dienen over een programma voor de bestrijding en de opsporing van hepatitis C en voor het in behandeling nemen van zieken die met hepatitis C besmet zijn.

De gemeenschappen worden uitgenodigd om aan de voorbereiding van dit programma deel te nemen. Het omvat volgende punten :

1. de opsporingsdrempel verlagen;

2. de financiėle tegemoetkoming in alle kosten voor het in behandeling nemen in de medische sector;

3. het risico op nieuwe HCV-besmettingen verlagen;

4. toezien op de ontwikkeling van de epidemie en ze evalueren. »

Michel BARBEAUX.

Nr. 3 VAN DE HEER BARBEAUX C.S.

De resolutie aanvullen als volgt :

« 5. de problematiek van hepatitis C alsook de uiteenlopende aspecten ervan te plaatsen op de agenda van de Interministeriėle Conferentie Volksgezondheid. »

Michel BARBEAUX.
Jacques D'HOOGHE.
Paul GALAND.
Jan REMANS.