Paul Galand - Ecolo
 
Geboren te Ukkel op 18 oktober 1943

Doctor in de genees-, heel- en verloskunde
Licentiaat in de arbeidsgeneeskunde
Baccalaureus in de wijsbegeerte

Arts

1989-2009 : lid van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad
1999-2009 : lid van de Raad van de Franse Gemeenschap
1999-2003 : senator aangewezen door de Raad van de Franse Gemeenschap

Officier in de Leopoldsorde (6 juni 2009)


Heeft in de Senaat 1 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 1999-2003      
Wetgevend werk
Legislatuur 1999-2003      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 1999-2003      
Mondelinge vragen
Legislatuur 1999-2003      
Vragen om uitleg
Legislatuur 1999-2003      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
15/7/1999-10/4/2003 Plaatsvervanger commissie voor de Justitie
15/7/1999-10/4/2003 Plaatsvervanger commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
15/7/1999-10/4/2003 Lid commissie voor de Sociale Aangelegenheden
22/2/2001-10/4/2003 Lid bijzondere commissie voor bio-ethische problemen
19/4/2001-10/4/2003 Lid Werkgroep "Rechten van het kind" (Justitie en Sociale Aangelegenheden)
18/6/2002-17/10/2002 Lid Werkgroep "Rechten van slachtoffers" (Justitie)
31/7/2002-10/4/2003 Plaatsvervanger commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
31/7/2002-10/4/2003 Lid subcommissie "Mensenhandel" (Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden)