Jan Remans - VLD
 
Geboren te Genk op 1 januari 1940

Doctor in de genees-, heel- en verloskunde (KULeuven)
Doctor in de tropische geneeskunde ( Université Lovanium - Kinshasa - Zaïre)
Licentiaat in de lichamelijke opvoeding (KULeuven)
Doctor in de geneeskunde (Rijksuniversiteit Leiden - Nederland)
Erkend specialist in de sportgeneeskunde

Reumatoloog

Sinds 1987 : afgevaardigd beheerder van het Medisch Centrum Genk
Sinds 1988 : geneesheer-specialist in de revalidatie inzake sociale reclassering van de mindervaliden bij het ministerie van Volksgezondheid
Sinds 1988 : lid van de Belgische Kamer van Deskundigen voor Gerechtelijke en Scheidsrechtelijke Opdrachten
Sinds 1989 : geneesheer-specialist in de reumatologie bij de Gerechtelijke Geneeskundige Dienst
1994-1999 : provincieraadslid (Limburg)
1995-1999 : lid van de raad van bestuur van het Limburgs Universitair Centrum (LUC)
Sinds 1995 : lid van de Raad Euregio-Maas-Rijn
1999-2003 : gecoöpteerd senator
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 1999-2003      
Wetgevend werk
Legislatuur 1999-2003      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 1999-2003      
Mondelinge vragen
Legislatuur 1999-2003      
Vragen om uitleg
Legislatuur 1999-2003      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
15/7/1999-10/4/2003 Plaatsvervanger commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
15/7/1999-6/7/2000 Plaatsvervanger commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
15/7/1999-10/4/2003 Plaatsvervanger commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
15/7/1999-10/4/2003 Lid commissie voor de Sociale Aangelegenheden
15/7/1999-10/4/2003 Lid Adviescomitť voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
18/11/1999-17/2/2000 Lid commissie Deelname aan buitenlandse missies
13/7/2000-10/4/2003 Lid Werkgroep "Ruimtevaart" : afvaardiging Senaat
5/12/2000-10/4/2003 Plaatsvervanger commissie voor de Justitie
22/2/2001-10/4/2003 Lid bijzondere commissie voor bio-ethische problemen
19/7/2001-13/2/2003 Lid Parlementaire onderzoekscommissie "Grote Meren"