2-926/3

2-926/3

Belgische Senaat

ZITTING 2001-2002

31 JANUARI 2002


Wetsontwerp ter invoering van een eenmalige bijdrage ten laste van de petroleumsector


Evocatieprocedure


AMENDEMENTEN

ingediend na de goedkeuring van het verslag


Nr. 1 VAN DE HEREN MAHOUX EN MOENS

Art. 6

Dit artikel wijzigen als volgt :

A. Het eerste lid vervangen als volgt :

De bijdrage van de bijdrageplichtige die niet onderworpen is aan artikel 5 van deze wet, aangezien hij geen activiteiten uitoefent op het vlak van invoer en/of raffinage in 1999, maar deze activiteiten aanvat of hervat in 2000, 2001 of 2002 wordt volgens dezelfde bovenvermelde regels berekend, maar op de stocks die krachtens het koninklijk besluit van 11 oktober 1971 in zijn bezit moeten zijn in 2001 (aangifte in 2001) indien de bijdrageplichtige zijn activiteiten aanvat in 2000, op de stocks die in zijn bezit moeten zijn in 2002 (aangifte in 2002) indien de bijdrageplichtige zijn activiteiten aanvat in 2001 of op de stocks die in zijn bezit moeten zijn in 2003 (aangifte in 2003) indien de bijdrageplichtige zijn activiteiten aanvat in 2002.

B. Aan het slot van het derde lid, de woorden de stocks voor het jaar 1999 vervangen door de woorden de strategische stocks voor het jaar 2000 .

Philippe MAHOUX.
Guy MOENS.