2-9/2

2-9/2

Belgische Senaat

ZITTING 1999-2000

16 NOVEMBER 1999


Voorstel van resolutie betreffende de kindsoldaten


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN DE HEER MAHOUX EN MEVROUW LALOY

In het dispositief het zesde streepje doen vervallen.

Verantwoording

Aangezien men overal in de wereld kindsoldaten aantreft, is er geen enkele reden om één bepaalde regio apart te vermelden.

Philippe MAHOUX.
Marie-José LALOY.

Nr. 2 VAN DE HEER DUBIÉ

In het dispositief het zesde streepje vervangen als volgt :

« ­ er bij alle regionale organisaties op aan te dringen dat al hun lidstaten het Verdrag inzake de rechten van het kind onverwijld ondertekenen. »

Josy DUBIÉ.