Marie-Josť Laloy - PS
 
Geboren te Rulles op 17 juni 1950

Gewezen voorzitster van de Femmes prévoyantes socialistes

1973-1983 : opbouwwerkster van de Femmes prévoyantes socialistes
1982-1986 : gemeenteraadslid (Luik-Theux)
1983-1990 : adjunct-secretaris-generaal van de Femmes prévoyantes socialistes
1984-1999 : lid van het beheerscomité van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW)
1986-1990 : kabinetsadviseur (minister van Sociale Zaken)
1990-1999 : secretaris-generaal van de Femmes prévoyantes socialistes
1990-1998 : lid van het Comité van de Internationale Unie van gezinsorganisaties (IUGO)
1995-1999 : voorzitster van de Office de la naissance et de l’enfance (ONE)
1995-1999 : ondervoorzitster van de Intercommunale des œuvres sociales du Brabant wallon (IOSBW)
1998-2004 : voorzitster van het Comité d'accompagnement des centres de planning familial en Région wallonne
Sinds 1998 : voorzitster van het Centre local de promotion de la santé du Brabant wallon (CLPS)
1999- ? : voorzitster van de Femmes prévoyantes socialistes
1999-2003 : gecoöpteerd senator
1999-2007 : plaatsvervangend lid van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad
2001-2007 : gemeenteraadslid (Waver)
2001- ? : ondervoorzitster van de Intercommunale du Brabant wallon (IBW)
Sinds 2001 : voorzitster van Solidarité socialiste
2003-2007 : senator rechtstreeks gekozen door het Franse kiescollege
2004-2007 : lid van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa en de Assemblee van de West-Europese Unie
2007-2014 : gouverneur van de provincie Waals-Brabant

Gouden medaille der Kroonorde (15 november 2001)
Ereteken van de arbeid 1e klasse (15 november 1996)


 
Lidmaatschap van commissies
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003      
Wetgevend werk
Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003