S. 4-792 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie voor een Europees economisch en sociaal verdrag en voor het aanwenden van het instrument van de "versterkte samenwerking"
José Daras    Vera Dua    Marcel Cheron    Freya Piryns    Josy Dubié    Isabelle Durant    Carine Russo   

Europese Unie
EU-beleid
EU-werkgelegenheidsbeleid
economische en sociale samenhang
Europese verdragen
nauwere samenwerking
herverdeling van het inkomen
marktliberalisatie
universele dienst
Europese sociale politiek
investeringsbeleid
EU-industriebeleid
belastingbeleid
speculatiekapitaal
economisch beleid
geldmarkt
duurzame ontwikkeling
vermindering van gasemissie
interne markt
belastingharmonisatie
minimumbestaansinkomen
motie van het Parlement
Verdrag van Lissabon
Protocol van Kyoto
groene economie
EU-strategie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-792/1 4-792/1 (PDF) Voorstel van resolutie 3/6/2008
4-792/2 4-792/2 (PDF) Verslag namens de Senaatsdelegatie 27/11/2008
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
3/6/2008   Indiening Doc. 4-792/1 4-792/1 (PDF)
5/6/2008   Inoverwegingneming
5/6/2008   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
5/6/2008   Verzending naar commissie
21/10/2008   Inschrijving op agenda
21/10/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Elke Tindemans
21/10/2008   Bespreking
21/10/2008   Interne adviesaanvraag: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
12/11/2008   Verzending naar commissie voor advies: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
  Commissie voor advies: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
12/11/2008   Verzending naar commissie voor advies
12/11/2008   Inschrijving op agenda
12/11/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Margriet Hermans, Anne Delvaux
12/11/2008   Inleidende uiteenzetting
12/11/2008   Bespreking
12/11/2008   Regeling der werkzaamheden
19/11/2008   Inschrijving op agenda
19/11/2008   Hoorzitting met mevrouw Thérèse Boutsen, sociaal attachee bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie
19/11/2008   Bespreking
25/11/2008   Inschrijving op agenda
25/11/2008   Niet behandeld
27/11/2008   Inschrijving op agenda
27/11/2008   Bespreking
27/11/2008   Uitbrengen advies
het advies is aangenomen met 4 stemmen bij 1 onthouding
27/11/2008   Einde behandeling
27/11/2008   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-792/2 4-792/2 (PDF)
7/5/2010   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beëindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Behandeling beëindigd 21/10/2008
Commissie voor advies: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 12/11/2008, 19/11/2008, 27/11/2008