Vraag om uitleg nr. 5-3768

5-3768 Louis Ide (N-VA) 21/6/2013
  de inbreuken op de tabakswetgeving
  minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7591
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10246