Vraag om uitleg nr. 4-203

4-203 Martine Taelman (Open Vld) 21/3/2008
  het sluiten van meerdere kantoren van De Post
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-181
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-805