Vraag om uitleg nr. 4-181

4-181 Martine Taelman (Open Vld) 13/3/2008
  het sluiten van meerdere kantoren van De Post
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  dossier afgesloten
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-203