Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1575

van Christophe Lacroix (PS) d.d. 12 oktober 2017

aan de vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post

Online-app van mycareer.be - Toegankelijkheid - Personen die het slachtoffer zijn van de digitale kloof - Begeleiding - Maatregelen

elektronische overheid
internetsite
beroepsloopbaan
digitale kloof
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Chronologie

12/10/2017Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/11/2017)
16/11/2017Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1574
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1576

Vraag nr. 6-1575 d.d. 12 oktober 2017 : (Vraag gesteld in het Frans)

De regering stelde onlangs de app mycareer.be voor, een applicatie die betrekking heeft op de loopbaan. Daarmee kan burgers een overzicht geboden worden van hun beroepsloopbaan. Het gaat in feite om een databank die beheerd wordt door een vzw en de Rijksdient voor Sociale Zekerheid (RSZ).

Om toegang te krijgen moet men zich aanmelden met zijn elektronische identiteitskaart (eID-kaart).

De applicatie biedt op gebruiksvriendelijke manier een overzicht van de loopbaan in de vorm van een tijdlijn, waarop de huidige en vorige jobs of periodes van inactiviteit vermeld zijn. De verzamelde gegevens betreffen alle professsionele statuten van zowel werknemers, ambtenaren als zelfstandigen.

Ook wordt de mogelijkheid geboden, via het jaaroverzicht, om meer details te zien, zoals het salaris en het exacte aantal gewerkte dagen. Er kunnen ook lijsten worden geŽxporteerd naar een document in pdf-formaat.

Vroeger konden die gegevens verkregen worden bij de federale administraties. Daarvoor moest een schriftelijk verzoek worden ingediend.

Het voordeel is nu dat men zich niet langer tot verschillende instanties moet richten, wat geruststellend is voor mensen die op veel verschillende plaatsen hebben gewerkt. Dat geldt bijvoorbeeld voor uitzendarbeiders.

De gegevens worden in het systeem gebracht door de werkgevers, de socialeverzekeringsfondsen, de ziekenfondsen en de verschillende uitbetalingsinstellingen bij de instellingen van de sociale zekerheid.

Mijn vraag heeft betrekking op de instrumenten om de digitale kloof tegen te gaan. Al ongeveer tien jaar zet WalloniŽ twee middelen in om de digitale kloof te verminderen. Het betreft het netwerk van de espaces publics numťriques (EPN) en het Plan mobilisateur de technologies de l'information et de la communication (PMTIC).

Die intiatieven zijn er vooral op gericht werkzoekenden, leefloners of steuntrekkers die weinig vertrouwd zijn met informatica, te sensibiliseren en op te leiden inzake informatietechnologie.

De vraag is of in het kader van de invoering van mycareer.be en de verdere ontwikkeling daarvan, niet voor sommige categorieŽn van werknemers moet voorzien worden in de begeleiding van mensen die het slachtoffer zijn van de digitale kloof.

Deze vraag valt, als transversale aangelegenheid, binnen de bevoegdheid van de Senaat. Ik wens namelijk te weten of er contact werd opgenomen met de deelstaten om werknemers bij te staan bij het gebruik van mycareer.be.

In de toekomst zal iedereen die dienst nodig hebben. Hij zal nog uitgebreid worden en er zullen nog nieuwe gegevens aan toegevoegd worden, zoals studentenjobs of leercontracten.

Samenwerking is dus nodig om te vermijden dat er op een tweede niveau een digitale kloof onstaat die veroorzaakt wordt door het onvermogen om de beschikbare digitale gegevens te gebruiken voor de eigen ontwikkeling en ontplooiing.

Hebt u bijkomende informatie over dit dossier? Wat is de stand van zaken?

Antwoord ontvangen op 16 november 2017 :

Ik beschik niet over verdere informatie over de begeleiding en ondersteuning van de slachtoffers van de digitale kloof in dit specifieke dossier mycarreer.be.

Wel verwijs ik graag naar de digitale agenda en de maatregelen die we hebben genomen in de opbouw van het maatschappelijk draagvlak voor digitalisering en onze strijd tegen de digitale kloof.

Zo werken we met de FOD BOSA/ DG Digitale Transformatie aan de ontwikkeling van informatiecampagnes over de mogelijkheden van de digitalisering en de nieuwe diensten, zoals de eBox die ter beschikking van de burger zullen worden gesteld in het kader van het federale plan digitale transformatie. Daarbij worden ook communicatie-pakketten ontwikkeld om organisaties te ondersteunen bij de verdere ontwikkeling van de digitale kennis van onze burgers en de begeleiding bij de introductie van de nieuwe digitale toepassingen.

DG Digitale Transformatie beheert ook het Digital Belgium Skills Fund, dat de projecten van sociale organisaties ondersteunt die gericht zijn op het ontwikkelen van de digitale vaardigheden van kansarme groepen. Dit fonds ondersteunt dit jaar eenenveertig projecten op dit gebied. De oproep voor projecten voor het jaar 2018 werd op 14 oktober gelanceerd. De selectie van initiatieven voor 2018 zal begin februari 2018 worden gemaakt.