Christophe Lacroix - PS
 
Geboren te Hoei op 22 december 1966

Licentiaat in de geschiedenis (ULg)

Gewezen kabinetsmedewerker

Sinds 1989 : gemeenteraadslid (Wanze)
1995-2000 : schepen (Wanze)
2001-2012 : eerste schepen (Wanze)
2006-2012 : provincieraadslid (Luik)
2006-2012 : gedeputeerde (provincie Luik)
2012-2014 en sinds 26 mei 2019 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
2012-2014 : lid van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad
10 juli - 22 juli 2014 : gecoöpteerd senator
17 juli - 22 juli 2014 : voorzitter van de PS-fractie (Senaat)
2014-2017 : minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging (Waalse regering)
2017-2019 : gecoöpteerd senator
2017-2019 : voorzitter van de PS-fractie (Senaat)
2017-2019 : lid van de Parlementaire Assemblee van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa
Sinds 2017 : burgemeester (Wanze)

Commandeur in de Leopoldsorde (25 mei 2019)


 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2014-2019      
Wetgevend werk
Legislatuur 2014-2019      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2014-2019      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2014-2019      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2014-2019      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
Plaatsvervanger  
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
18/4/2013-28/4/2014 Plaatsvervanger Gemengde parlementaire commissie belast met de fiscale hervorming : afvaardiging Kamer
17/7/2014-22/7/2014 Lid Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging Senaat
25/8/2017-23/5/2019 Lid Commissie voor de Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
25/8/2017-23/5/2019 Lid Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Senaat
1/9/2017-23/5/2019 Lid Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
1/9/2017-23/5/2019 Lid Bijzondere commissie voor de Vervolgingen
29/9/2017-23/5/2019 Voorzitter Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden
19/9/2019- Plaatsvervanger Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden : afvaardiging Kamer