BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2012-2013
________
26 april 2013
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-8878

de Karl Vanlouwe (N-VA)

aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
________
In beslag genomen vuurwerk - Opslagplaatsen - Controles - Volumes
________
vuurwerk
beslag op bezittingen
officiŽle statistiek
________
26/4/2013Verzending vraag
21/5/2013Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-8878 d.d. 26 april 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Mijn vragen aan de geachte minister :

1) Hoeveel burgeropslagplaatsen voor in beslag genomen vuurwerk worden thans gebruikt door het ministerie van Justitie?

2) Wanneer werden deze door uw dienst gecontroleerd gedurende de laatste vijf jaar?

3) Hoeveel ton in beslag genomen vuurwerk heeft uw departement kunnen controleren, gedurende de laatste vijf jaar?

Antwoord ontvangen op 21 mei 2013 :

Ik heb de eer het geachte lid het volgende mee te delen:

1) Er worden momenteel elf burgeropslagplaatsen gebruikt voor het bewaren van in beslag genomen vuurwerk.

2) De controlediensten van de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid van de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie voerden vijfendertig inspecties op het in beslag genomen vuurwerk uit op deze opslagplaatsen gedurende de laatste vijf jaar.

3) Gedurende de laatste vijf jaar hebben de springstoffeninspecteurs van de FOD Economie 155 ton bruto in beslag genomen vuurwerk gecontroleerd.