BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2012-2013
________
17 april 2013
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-8762

de Danny Pieters (N-VA)

aan de minister van Justitie
________
Eretekens, linten en onderscheidingstekens van vreemde orden - Aanvragen van verlof - Weigeringen - Strafvorderingen
________
eervolle onderscheiding
gerechtelijke vervolging
geografische spreiding
officiŽle statistiek
________
17/4/2013Verzending vraag
17/7/2013Dossier gesloten
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-8762 d.d. 17 april 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Artikel 229 van het Strafwetboek bepaalt dat de Belg die in het openbaar het ereteken, lint of ander onderscheidingsteken van een vreemde orde draagt zonder alvorens daartoe van de Koning verlof te hebben gekregen, gestraft wordt met een geldboete van vijftig tot vijfhonderd euro.

1) Hoeveel aanvragen tot het bekomen van het verlof zijn er sinds 2000 ingediend?

2) Hoeveel van bovenstaande aanvragen werden geweigerd? Om welke redenen?

3) Werden er op basis van dit artikel strafvorderingen ingesteld? Zo ja, hoeveel sinds het jaar 2000? Graag een opsplitsing per jaar en per gerechtelijk arrondissement.