Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8732

van Karl Vanlouwe (N-VA) d.d. 19 april 2013

aan de staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken

Het Justitiepaleis te Brussel

openbaar gebouw
Regie der Gebouwen
griffies en parketten

Chronologie

19/4/2013Verzending vraag
6/5/2013Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2707

Vraag nr. 5-8732 d.d. 19 april 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Recent werd de staatssecretaris een document overgemaakt door de Stichting Poelaert. Het document omvat een voorstel voor een masterplan voor het Justitiepaleis te Brussel.

Volgens de inleiding van het document omvat het "beleidsprincipes die een aanzet vormen voor een meer geÔntegreerde aanpak van de Campus Poelaert in zijn geheel, waarin het gerechtsgebouw een centrale plaats inneemt. Die nota beoogt zowel architecturaal, programmatisch als beheersmatig een voorstel te bieden voor de toekomst van het gerechtsgebouw en voor de Campus Poelaert van Brussel.

De toekomst van justitie in Brussel heeft alle baat bij een concentratie van alle Brusselse rechtscolleges en andere justitiŽle diensten op ťťn en dezelfde plaats waar de rechtsonderhorige een oplossing kan vinden voor zijn juridische moeilijkheden."

Het document werd opgesteld door architect Jos Vandenbreeden, directeur van het Sint-Lukasarchief en werd opgesteld in opdracht van de Stichting Poelaert.

De opstellers hebben zich laten inspireren door andere voorbeelden of renovaties van belangrijke overheidsgebouwen in het land. Zo werd het Paleis voor Schone Kunsten ingebracht in een naamloze vennootschap van publiek recht met sociale doeleinden en het Congrespaleis werd volledig gerenoveerd en ingebracht in een naamloze vennootschap, die opgericht werd als dochteronderneming van de Federale Investeringsmaatschappij.

Het masterplan voor het Justitiepaleis stelt dat er naast de justitiŽle functie van het gerechtsgebouw sprake kan zijn van een culturele, toeristische, commerciŽle en museumfunctie in relatie met de gerechtsfunctie.

Mijn vragen aan de geachte staatssecretaris zijn de volgende :

1) Werd reeds een stedenbouwkundige aanvraag opgesteld en ingediend bij het bestuur ruimtelijke ordening van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en bij de bevoegde diensten van de Stad Brussel?

2) Wordt bij de renovatie van het gebouw rekening gehouden met een meervoudige functie voor het Justitiepaleis ?

Antwoord ontvangen op 6 mei 2013 :

1 – 2. De regering heeft op 7 februari 2013 het masterplan goedgekeurd voor een beter beveiligde huisvesting voor de gerechtelijke diensten rond de Poelaertcampus.

Dit plan gaat uit van volgende principes:

Om de mogelijkheden hiervan te onderzoeken zal een consultant worden gezocht. Momenteel zijn we de voorbereidingen aan het treffen hiervoor, zoals de opmaak van het bestek. Dit uitgewerkte voorstel zal opnieuw ter goedkeuring aan de ministerraad worden voorgelegd.

Hierbij zal ook rekening worden gehouden met alle betrokken actoren, waaronder ook de bevoegde Brusselse overheden.