BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2012-2013
________
28 maart 2013
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-8655

de Yoeri Vastersavendts (Open Vld)

aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
________
Online aankopen - Betalingen - Klachten - Overzicht
________
officiŽle statistiek
teleshopping
elektronische handel
________
28/3/2013Verzending vraag
7/5/2013Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-8655 d.d. 28 maart 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Hoewel het aantal online aankopen in BelgiŽ jaarlijks stijgt, blijven we in vergelijking met onze buurlanden duidelijk achterop hollen. Zo heeft de helft van de Belgische bevolking nog nooit iets online aangekocht. De reden daarvan is dat de consument zich zorgen maakt over de veiligheid van het online betalen en dat hij een product voor aankoop wenst te kunnen zien of uit te testen. Bovendien is hij bang om persoonlijke gegevens vrij te geven.

Ik had dan ook graag de volgende vragen voorgelegd aan de geachte minister:

1) Hoeveel klachten heeft de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie ontvangen over aankopen via het internet?

2) Worden deze klachten opgedeeld in bepaalde categorieŽn? Zo ja, welke?

3) In hoeveel gevallen werd er een positief gevolg gegeven aan een klacht, waardoor de FOD Economie onderzoek deed of optrad?

Antwoord ontvangen op 7 mei 2013 :

In verband met bovenvermelde vraag kan ik het geachte lid de volgende inlichtingen meedelen:

1) In 2012 heeft de Algemene Directie Controle en Bemiddeling (ADCB) van de Federale Overheidsdienst Economie, Kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s), Middenstand en Energie 2 388 meldingen ontvangen betreffende e-commerce als verkoopmethode.

2) De indeling gebeurt overeenkomstig de aanbeveling van de Europese Commissie van 12 mei 2010 inzake het gebruik van een geharmoniseerde methode voor de indeling en rapportage van consumentenklachten en –vragen. Die categorieën worden georganiseerd in functie van:

  • de aard van de klacht, vanuit het oogpunt van de consument,

  • het soort wettelijke bepaling die vermoedelijk is overtreden,

  • de activiteitensector van de beroepsverkoper (consumptiegoederen of diensten aan de consument, algemeen of specifiek: financiële diensten, postdiensten en elektronische communicatie, vervoerdiensten, vrijetijdsdiensten en energie).

3) De missie van de enquêteurs van de ADCB bestaat er niet alleen in individuele consumentengeschillen op te lossen, maar wel een einde te maken aan inbreuken in het kader van een administratieve aanpak van ordehandhaving. De statistieken betreffende de resultaten van de onderzoeken hangen dus niet samen met de klachten van de consumenten, maar wel met de kwalificaties van inbreuken die de onderzoekers zelf vaststellen in hun hoedanigheid van gemachtigd agent, met name op basis van informatie afkomstig van de consumenten. Het is dus mogelijk dat één enkele klacht aanleiding geeft tot de vaststelling van meerdere inbreuken die niet door de consument werden gesignaleerd, of dat één inbreuk wordt weerhouden op basis van dezelfde feiten, gemeld door een groot aantal consumenten.