BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2012-2013
________
25 maart 2013
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-8591

de Martine Taelman (Open Vld)

aan de minister van Justitie
________
Gevangenissen - Besparingen - Verblijfkosten van gevangenen - Uitbestedingen - Nederland
________
strafgevangenis
gedetineerde
Nederland
________
25/3/2013 Verzending vraag
26/7/2013 Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-8591 d.d. 25 maart 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Nederlandse staatssecretaris van Justitie heeft onlangs een drastisch bezuinigingsplan voorgesteld. Daarin staat onder meer dat de gevangene een deel van de kostprijs van zijn verblijf draagt. In andere landen bekijkt men het uitbesteden van bepaalde ondersteunende diensten binnen het gevangeniswezen.

Ik had dan ook volgende vragen voor de minister:

1) Bent u vertrouwd met de bezuinigingsplannen van de Nederlandse staatssecretaris en zijn er punten die ook in ons land een besparing kunnen opleveren?

2) Wat vindt u van het plan om de gevangenen een deel van de kostprijs van het gevangenisverblijf te laten dragen? Bent u bereid deze denkpiste actief te onderzoeken en te kijken of dit daadwerkelijk een besparing oplevert?

3) Hebt u omtrent het laten dragen van een deel van de gevangeniskosten door de gevangene zelf reeds contact gehad met uw Nederlandse collega en welke informatie leverde dit overleg op?

4) Welke andere besparingsmogelijkheden ziet u voor de gevangenissen? Kunt u toelichten?

Antwoord ontvangen op 26 juli 2013 :

1.  Ik heb kennis genomen van deze plannen die mij ter informatie zijn overgezonden. Deze houden verband met de specifieke situatie van Nederland en komen niet overeen met onze prioriteiten. 

2 en 3.  Er is geenszins sprake ervan de gedetineerden te vragen financieel bij te dragen in de kosten die verband houden met hun verblijf in de gevangenis en dat wordt niet onderzocht.   

4.  Het gevangeniswezen onderzoekt de mogelijkheid om te besparen in alle sectoren van zijn werkzaamheden, overeenkomstig de door de Regering bepaalde regels.