Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8494

van Karl Vanlouwe (N-VA) d.d. 14 maart 2013

aan de minister van Justitie

De illegalen die werden gearresteerd door de politie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

illegale migratie
politiek asiel
officiŽle statistiek
Hoofdstedelijk Gewest Brussels
criminaliteit
asielzoeker

Chronologie

14/3/2013Verzending vraag
24/5/2013Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2901

Vraag nr. 5-8494 d.d. 14 maart 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Zou de minister mij de cijfergegevens kunnen bezorgen van het aantal personen die zonder wettige verblijfplaats in het land verbleven en die tussen 2009 en vandaag zijn gearresteerd door de politie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Hoeveel van deze personen waren betrokken bij strafbare feiten en zitten in voorarrest of zijn veroordeeld ?

Antwoord ontvangen op 24 mei 2013 :

1/ Op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werden door de politiediensten in 2009 5 492, in 2010 5 680, in 2011 5 578 en in het eerste semester van 2012 2 880 feiten geregistreerd inzake het illegaal verblijf (vreemdelingenwetgeving).

 

2009

2010

2011

2012 (1ste semester)

Illegaal verblijf

5 492

5 680

5 578

2 880

2/ Hoeveel van deze personen waren betrokken bij strafbare feiten en in voorarrest zitten of veroordeeld zijn, kan echter niet worden beantwoord.

Gezien het strafbare feit op zich het "illegaal verblijf" is en er gewerkt wordt met gedepersonaliseerde gegevens, is het niet mogelijk deze te koppelen aan andere misdrijven die gepleegd werden door deze personen.  

Op basis van de in SIDIS/Griffie gecodificeerde en geregistreerde gegevens kan niet worden achterhaald of de gedetineerden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werden aangehouden.  

Tot slot laten de veroordelingsstatistieken geen onderscheid toe op basis van verblijfsstatus. Er kunnen dus geen cijfers worden aangeleverd van veroordelingen voor strafbare feiten gepleegd door mensen zonder wettige verblijfplaats.