BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2012-2013
________
14 maart 2013
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-8494

de Karl Vanlouwe (N-VA)

aan de minister van Justitie
________
De illegalen die werden gearresteerd door de politie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
________
illegale migratie
politiek asiel
officiŽle statistiek
Hoofdstedelijk Gewest Brussels
criminaliteit
asielzoeker
________
14/3/2013Verzending vraag
24/5/2013Antwoord
________
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2901
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-8494 d.d. 14 maart 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Zou de minister mij de cijfergegevens kunnen bezorgen van het aantal personen die zonder wettige verblijfplaats in het land verbleven en die tussen 2009 en vandaag zijn gearresteerd door de politie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Hoeveel van deze personen waren betrokken bij strafbare feiten en zitten in voorarrest of zijn veroordeeld ?

Antwoord ontvangen op 24 mei 2013 :

1/ Op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werden door de politiediensten in 2009 5 492, in 2010 5 680, in 2011 5 578 en in het eerste semester van 2012 2 880 feiten geregistreerd inzake het illegaal verblijf (vreemdelingenwetgeving).

 

2009

2010

2011

2012 (1ste semester)

Illegaal verblijf

5 492

5 680

5 578

2 880

2/ Hoeveel van deze personen waren betrokken bij strafbare feiten en in voorarrest zitten of veroordeeld zijn, kan echter niet worden beantwoord.

Gezien het strafbare feit op zich het "illegaal verblijf" is en er gewerkt wordt met gedepersonaliseerde gegevens, is het niet mogelijk deze te koppelen aan andere misdrijven die gepleegd werden door deze personen.  

Op basis van de in SIDIS/Griffie gecodificeerde en geregistreerde gegevens kan niet worden achterhaald of de gedetineerden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werden aangehouden.  

Tot slot laten de veroordelingsstatistieken geen onderscheid toe op basis van verblijfsstatus. Er kunnen dus geen cijfers worden aangeleverd van veroordelingen voor strafbare feiten gepleegd door mensen zonder wettige verblijfplaats.