BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
26 juli 2012
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-6812

de Danny Pieters (N-VA)

aan de vice-eersteminister en minister van Pensioenen
________
Uitbetalen van het pensioen - Pensioengerechtigden in het buitenland
________
officiŽle statistiek
Belgen in het buitenland
bilaterale overeenkomst
pensioenregeling
gepensioneerde
________
26/7/2012Verzending vraag
17/7/2013Dossier gesloten
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-6812 d.d. 26 juli 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Kan de minister mij meedelen :

1) Hoeveel pensioengerechtigden hun pensioen niet uitbetaald zien ten gevolge van hun verblijf in het buitenland?

2) In welke landen zich deze gepensioneerden bevinden?

3) Wat het sluiten van een socialezekerheidsverdrag met deze landen in de weg staat?