BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
26 juli 2012
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-6810

de Danny Pieters (N-VA)

aan de staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
________
Sociaal verzekerden in het buitenland - Controle - Gezondheidstoestand - Arbeidsongeschiktheid - Lokale controlediensten - Controlearts
________
sociale zekerheid
Belgen in het buitenland
arbeidsongeschiktheid
________
26/7/2012Verzending vraag
17/7/2013Dossier gesloten
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-6810 d.d. 26 juli 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Kan de staatssecretaris mij meedelen :

1) hoe door de Belgische socialezekerheidsinstellingen de gezondheidstoestand en arbeidsongeschiktheid van Belgische sociaal verzekerden die zich in een ander land van de Europese Unie bevinden worden gecontroleerd?

2) hoe vaak er een beroep werd gedaan op de lokale controlediensten en hoe vaak een eigen controlearts naar het buitenland werd gestuurd?