Inge Faes - N-VA
 
Geboren te Hamme op 29 mei 1973

Licentiaat in de rechten (UA)
Bijzondere licentie zee- en binnenscheepvaartrecht (UA)

Advocate

Sinds 2007 : gemeenteraadslid (Puurs)
2007- ? : politieraadslid (Klein-Brabant)
2010-2014 : senator rechtstreeks gekozen door het Nederlandse kiescollege

Heeft in de Senaat 4 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2010-2014      
Wetgevend werk
Legislatuur 2010-2014      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2010-2014      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2010-2014      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2010-2014      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
20/7/2010-28/4/2014 Lid Commissie voor de Justitie
20/7/2010-26/4/2012 Plaatsvervanger Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
20/7/2010-28/4/2014 Eerste ondervoorzitter Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
20/7/2010-28/4/2014 Lid Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
20/7/2010-28/4/2014 Plaatsvervanger Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
20/7/2010-28/4/2014 Plaatsvervanger Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging Senaat
13/10/2010-28/4/2014 Lid Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
29/11/2010-28/4/2014 Plaatsvervanger Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen : afvaardiging Senaat
8/2/2011-28/4/2014 Lid Werkgroep "Informatica en vrijheden"
10/5/2011-28/4/2014 Voorzitter Werkgroep "Mensenhandel"
10/5/2011-28/4/2014 Lid Werkgroep "Mensenhandel"
11/10/2011-28/4/2014 Lid Parlementair Comité belast met de Wetsevaluatie : afvaardiging Senaat
18/4/2012-28/4/2014 Lid Werkgroep "Statuut van de deskundigen in strafzaken"
26/4/2012-28/4/2014 Plaatsvervanger Commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden
7/2/2013-28/4/2014 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
30/1/2014-28/4/2014 Plaatsvervanger Gemengde parlementaire commissie belast met de kwestie van een federale kieskring : afvaardiging Senaat