Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-4111

van Cťcile Thibaut (Ecolo) d.d. 23 december 2011

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken

Federale Overheidsdienst (FOD) FinanciŽn - Plaatselijke belastingkantoren - Sluiting

belastingadministratie
administratieve hervorming

Chronologie

23/12/2011 Verzending vraag
26/1/2012 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3887

Vraag nr. 5-4111 d.d. 23 december 2011 : (Vraag gesteld in het Frans)

Sinds september 2001 streeft de Coperfinhervorming ernaar alle noodzakelijk veranderingen vast te leggen op het vlak van personeel, middelen en werkmethodes voor een betere werkomgeving voor ambtenaren en een betere dienstverlening aan de burgers.

Momenteel zijn bijna tweehonderd vestigingen van de Federale overheidsdienst (FOD) FinanciŽn gesloten. In die context heeft het directiecomitť van de FOD FinanciŽn de jongste weken een nieuw plan uitgewerkt, met onder meer een vermindering van het aantal plaatselijke belastingkantoren.

1) Kunt u zeggen voor welke plaatselijke belastingkantoren de administratieve beslissing van de FOD FinanciŽn gevolgen heeft?

2) Welke criteria worden in aanmerking genomen om het Belgisch grondgebied te dekken?

Antwoord ontvangen op 26 januari 2012 :

Ik verwijs het geachte lid naar mijn antwoord op mondelinge vraag 8524 van de heer Deseyn, gegeven tijdens de Kamercommissie Financiën en Begroting van 24 januari 2012.