BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
23 december 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-4111

de Cťcile Thibaut (Ecolo)

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
________
Federale Overheidsdienst (FOD) FinanciŽn - Plaatselijke belastingkantoren - Sluiting
________
belastingadministratie
administratieve hervorming
________
23/12/2011Verzending vraag
26/1/2012Antwoord
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3887
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-4111 d.d. 23 december 2011 : (Vraag gesteld in het Frans)

Sinds september 2001 streeft de Coperfinhervorming ernaar alle noodzakelijk veranderingen vast te leggen op het vlak van personeel, middelen en werkmethodes voor een betere werkomgeving voor ambtenaren en een betere dienstverlening aan de burgers.

Momenteel zijn bijna tweehonderd vestigingen van de Federale overheidsdienst (FOD) FinanciŽn gesloten. In die context heeft het directiecomitť van de FOD FinanciŽn de jongste weken een nieuw plan uitgewerkt, met onder meer een vermindering van het aantal plaatselijke belastingkantoren.

1) Kunt u zeggen voor welke plaatselijke belastingkantoren de administratieve beslissing van de FOD FinanciŽn gevolgen heeft?

2) Welke criteria worden in aanmerking genomen om het Belgisch grondgebied te dekken?

Antwoord ontvangen op 26 januari 2012 :

Ik verwijs het geachte lid naar mijn antwoord op mondelinge vraag 8524 van de heer Deseyn, gegeven tijdens de Kamercommissie Financiën en Begroting van 24 januari 2012.