Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-3887

van Cťcile Thibaut (Ecolo) d.d. 1 december 2011

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen

Federale Overheidsdienst (FOD) FinanciŽn - Plaatselijke belastingkantoren - Sluiting

belastingadministratie
administratieve hervorming

Chronologie

1/12/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4111

Vraag nr. 5-3887 d.d. 1 december 2011 : (Vraag gesteld in het Frans)

Sinds september 2001 streeft de Coperfinhervorming ernaar alle noodzakelijk veranderingen vast te leggen op het vlak van personeel, middelen en werkmethodes voor een betere werkomgeving voor ambtenaren en een betere dienstverlening aan de burgers.

Momenteel zijn bijna tweehonderd vestigingen van de Federale overheidsdienst (FOD) FinanciŽn gesloten. In die context heeft het directiecomitť van de FOD FinanciŽn de jongste weken een nieuw plan uitgewerkt, met onder meer een vermindering van het aantal plaatselijke belastingkantoren.

1) Kunt u zeggen voor welke plaatselijke belastingkantoren de administratieve beslissing van de FOD FinanciŽn gevolgen heeft?

2) Welke criteria worden in aanmerking genomen om het Belgisch grondgebied te dekken?