Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-4110

van CÚcile Thibaut (Ecolo) d.d. 28 december 2011

aan de minister van Landsverdediging

Leger - Kazernes - Provincie Luxemburg - Artillerieschool - Getalsterkte van het leger

krijgsmacht
militaire basis
militair personeel
provincie Luxemburg

Chronologie

28/12/2011 Verzending vraag
24/1/2012 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3543

Vraag nr. 5-4110 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Frans)

In oktober 2009 hebt u een herstructureringsplan voor de getalsterkte van het leger voorgesteld. Er kwamen talrijke reacties op dat plan.

In januari 2010 is in een Ministerraad overeengekomen dat vierhonderd militairen behouden zouden blijven in Aarlen (tegenover tweehonderd in de oorspronkelijke versie van het plan) en een honderdtal in Bastenaken, waar de kazerne met sluiting was bedreigd.

In dezelfde Ministerraad is beslist de Artillerieschool van Aarlen te behouden. Volgens het oorspronkelijke plan zou ze worden overgebracht naar Leopoldsburg in Limburg.

1) Kunt u me de huidige getalsterkte meedelen van elke kazerne van de provincie Luxemburg?

2) Kunt u de recente evolutie van de getalsterkte van de Artillerieschool in Aarlen weergeven 2010-2011)?

3) Zijn er nog afvloeiingen gepland met betrekking tot de kazernes van de provincie Luxemburg?

Antwoord ontvangen op 24 januari 2012 :

Het geachte lid gelieve hierna het antwoord te willen vinden op de door haar gestelde vragen.

1. De effectieven van de kazernes in de provincie Luxemburg bevinden zich in tabel 1 in bijlage bij dit antwoord.

2. De evolutie van de effectieven van het Competentiecentrum Land (Staf en Departement Infanterie) worden hernomen in tabel 2 in bijlage bij dit antwoord. Er werd van uitgegaan dat de vraag dit departement betrof gezien de Artillerieschool nooit in Arlon werd gevestigd.

3. De Staf van het Competentiecentrum Land is gepland om te verhuizen naar Leopoldsburg in het kader van de transformatie. De daaruit voortvloeiende mutaties zijn nog niet definitief vastgelegd.

Bijlage aan het antwoord op de parlementaire vraag nr. 5-4110 van 28 december 2011

Tabel 1 : Effectieven van de kazernes van de provincie Luxemburg op datum van 1 november 2011

Kwartier

Aantal

Kwartier Generaal Bastin – ARLON

400

Kamp Lagland – ARLON

98

Kwartier Kamp Koning Albert – MARCHE-EN-FAMENNE

2143

Munitiedepot Bertrix – BERTRIX

139

Kwartier Onderluitenant Heintz - BASTOGNE

94

Totaal

2874

Tableau 2 : Effectieven van het Competentiecentrum Land op datum van 1 januari 2010 en 1 november 2011

 

 

Officieren

Onderofficieren

Soldaten

Totaal

1/01/2010

1/11/2011

1/01/2010

1/11/2011

1/01/2010

1/11/2011

1/01/2010

1/11/2011

Competentiecentrum Land (Staf)

19

24

16

17

9

8

44

49

Competentiecentrum Land Departement Infanterie

26

23

122

102

148

127

296

252

 Totaal

45

47

138

119

157

135

340

301