Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-3543

van CÚcile Thibaut (Ecolo) d.d. 20 oktober 2011

aan de minister van Landsverdediging

Leger - Kazernes - Provincie Luxemburg - Artillerieschool - Getalsterkte van het leger

krijgsmacht
militaire basis
militair personeel
provincie Luxemburg

Chronologie

20/10/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4110

Vraag nr. 5-3543 d.d. 20 oktober 2011 : (Vraag gesteld in het Frans)

In oktober 2009 hebt u een herstructureringsplan voor de getalsterkte van het leger voorgesteld. Er kwamen talrijke reacties op dat plan.

In januari 2010 is in een Ministerraad overeengekomen dat vierhonderd militairen behouden zouden blijven in Aarlen (tegenover tweehonderd in de oorspronkelijke versie van het plan) en een honderdtal in Bastenaken, waar de kazerne met sluiting was bedreigd.

In dezelfde Ministerraad is beslist de Artillerieschool van Aarlen te behouden. Volgens het oorspronkelijke plan zou ze worden overgebracht naar Leopoldsburg in Limburg.

1) Kunt u me de huidige getalsterkte meedelen van elke kazerne van de provincie Luxemburg?

2) Kunt u de recente evolutie van de getalsterkte van de Artillerieschool in Aarlen weergeven 2010-2011)?

3) Zijn er nog afvloeiingen gepland met betrekking tot de kazernes van de provincie Luxemburg?