Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-4106

van Cécile Thibaut (Ecolo) d.d. 23 december 2011

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Provincie Luxemburg - Ziekenhuizen - Intercommunale Vivalia - Penetratiegraad

provincie Luxemburg
ziekenhuis
gemengd bedrijf

Chronologie

23/12/2011Verzending vraag
21/9/2012Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3514

Vraag nr. 5-4106 d.d. 23 december 2011 : (Vraag gesteld in het Frans)

Sedert 1 januari 2009 zijn alle ziekenhuizen van de provincie Luxemburg bijeengebracht in de intercommunale Vivalia.

Kunt u me het penetratiepercentage geven van de verschillende sectoren van Vivalia voor de jaren 2009 en 2010 :

- Clinique Edmont Jacques in Virton;

- Clinique Saint-Joseph in Aarlen;

- Hôpital Princesse Paola in Marche-en-Famenne;

- Hôpital Sainte-Thérèse in Bastenaken ?

Antwoord ontvangen op 21 september 2012 :

De Minimale Ziekenhuis Gegevens is een databank met gegevens van de ziekenhuisinstellingen. Mijn diensten beschikken echter niet over een opsplitsing van de activiteiten over de verschillende sites van eenzelfde instelling. Deze “multisite” ziekenhuizen bezorgen ons immers hun gegevens voor al hun sites samen, en niet per site. Mijn administratie beschikt dus niet over de mogelijkheid om de gegevens van een ziekenhuis met meerdere sites te ontkoppelen om zo een stand van zaken per afzonderlijk site te kunnen verstrekken. Ook de in het verleden gefusioneerde ziekenhuizen kunnen niet meer worden losgekoppeld eens de fusie een feit is, daar ze dan één entiteit vormen. De gegevens die dit « nieuwe » ziekenhuis bezorgt betreffen bijgevolg het geheel van zijn activiteiten, zonder de mogelijkheid om ze van die van de oude structuren te onderscheiden. Uw vraag slaat op een afzonderlijke stand van zaken volgens de verschillende sites van eenzelfde ziekenhuis, en ik beschik helaas niet over objectieve elementen om u te antwoorden.