Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-3514

van Cécile Thibaut (Ecolo) d.d. 18 oktober 2011

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie

Provincie Luxemburg - Ziekenhuizen - Intercommunale Vivalia - Penetratiegraad

provincie Luxemburg
ziekenhuis
gemengd bedrijf

Chronologie

18/10/2011Verzending vraag
7/12/2011Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4106

Vraag nr. 5-3514 d.d. 18 oktober 2011 : (Vraag gesteld in het Frans)

Sedert 1 januari 2009 zijn alle ziekenhuizen van de provincie Luxemburg bijeengebracht in de intercommunale Vivalia.

Kunt u me het penetratiepercentage geven van de verschillende sectoren van Vivalia voor de jaren 2009 en 2010 :

- Clinique Edmont Jacques in Virton;

- Clinique Saint-Joseph in Aarlen;

- Hôpital Princesse Paola in Marche-en-Famenne;

- Hôpital Sainte-Thérèse in Bastenaken ?