Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-4102

van Cécile Thibaut (Ecolo) d.d. 28 december 2011

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Stations - Plannen voor multidienstencentra in stations - Gemeenschappelijke verklaring met het Waals Gewest - Andere lopende projecten

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
spoorwegstation

Chronologie

28/12/2011Verzending vraag
12/11/2012Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1479

Vraag nr. 5-4102 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Frans)

Op 5 januari 2005 ondertekenden de heer Johan Vande Lanotte, toenmalig minister van Overheidsbedrijven en Philippe Courard, toenmalig Waals minister van Binnenlandse zaken en Ambtenarenzaken, in het station van Melreux-Hotton een gemeenschappelijke verklaring met het oog op het inrichten van ruimtes waar verschillende diensten kunnen worden verstrekt in stations die de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) van plan was te sluiten.

Dat project had tot doel in die stations diensten aan de bevolking onder te brengen, zoals een loket van de gemeente of van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW), een politiebureau of een postkantoor. Commerciële activiteiten, zoals boekhandels zijn niet uitgesloten op voorwaarde dat ze in het project kunnen worden geďntegreerd.

Enkele dagen later werd tijdens een ontmoeting tussen de Waalse minister en vertegenwoordigers van de NMBS een tijdschema opgesteld en werden er talrijke projecten genoemd:

- in Houyet : diensten van de gemeente en de dienst voor toerisme;

- in Thuin: diensten van de gemeente (administratie, politie, OCMW) maar ook van overheidsbedrijven (de Post en Belgacom);

- in Trois-Ponts: de dienst voor toerisme;

- in Hoei: een antenne van de gemeentepolitie in het station van Statte.

De heropening van gesloten stations werd ook overwogen:

- in Habay werd overwogen om er de arbeidsbemiddeling en de ombudsdienst van de gemeente te vestigen en een loket voor de organisatie van carpooling;

- in Halanzy hadden de dienst voor toerisme en de politie hun interesse laten blijken.

Ik pleit al lang voor het behoud van de stations, in het bijzonder voor de stations in landelijke gebieden en voor hun omvorming tot multifunctionele centra voor openbare en administratieve dienstverlening. Zulk een openbaredienstencentrum is een plaats waar verschillende diensten aan de bevolking worden aangeboden. De meest uitgestrekte provincie, die het verst van de administratieve centra gelegen is, heeft daar het meeste belang bij. Ik vind dit een veelbelovend project, niet enkel voor Luxemburg, maar voor vele landelijke gebieden.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) In welke stations heeft men dankzij de gemeenschappelijke verklaring van uw voorganger en het Waals Gewest een multidienstencentrum kunnen inrichten?

2) Welke diensten zijn er ondergebracht?

3) Werden er nog andere projecten ontwikkeld, buiten deze verklaring om?

4) Worden er nog multidienstencentra in Belgische stations uitgebouwd? Zo ja, in welke stations? Welke diensten zullen er worden ondergebracht? Wanneer zijn ze klaar?

Antwoord ontvangen op 12 november 2012 :

1.   tot 4.  

Multiserviceruimten

Station

MSR-overeenkomst ondertekend met de Gemeente

Periode

Verlenging

Bestemming

Amay

07/12/2005

van 01/01/2006 tot 30/06/2011

In oktober 2011, voorstel voor een recht van erfpacht door de Gemeente, ontmoeting met de Gemeente op 25/11/2011, besprekingen lopende over de clausules van de overeenkomst.

ICT-opleidingscentrum.

Chastre

03/10/2006

van 01/01/2006 tot 30/06/2011

De Gemeente is niet langer geïnteresseerd om het stationsgebouw te bezetten. Er is momenteel contact met een andere partner.

Vroeger, sociaal wassalon.

Frameries

29/06/2005

van 01/07/2005 tot 30/06/2011

De bezetting wordt voortgezet en zit in de goedkeuringsfase.

1ste bestemming 2005

Expositieruimte, fietsenverhuur, bibliotheek

2de bestemming 2007

Ruimte voor muzikale producties.

Houyet

07/12/2005

van 06/04/2006 tot 30/06/2011

Erfpacht (27 jaar) door de Gemeente in de ondertekeningsfase.

Bureau voor Toerisme - Gemeentelijk informatieloket.

Philippeville

08/03/2006

van 08/03/2006 tot 30/06/2011 bijvoegsel bij de overeenkomst tot 30/06/2012

Waarschijnlijk recht van erfpacht (27 jaar) door de Gemeente, in de eindfase.

Mobiliteitscentrale van de Stad.

Quevy

28/12/2006

van 01/12/2006 tot 30/06/2011

31/01/2012, voorstel voor een recht van erfpacht (99 jaar) aan het OCMW van Quévy, momenteel wordt een overeenkomst met het OCMW opgesteld.

Sociale woningen, Gemeentelijke bibliotheek, lokaal ONE, enz.

Huy (Statte)

29/11/2005

van 01/07/2005 tot 30/06/2011

Onderhandelingen aan de gang met de Gemeente voor een verlenging van de overeenkomst.

Antenne van de gemeentepolitie

Thuin

28/10/2005

van 01/11/2006 tot 30/06/2012

Recht van erfpacht (99 jaar).

De Post - Belgacom.

Tilly

01/03/2006

van 01/03/2006 tot 30/06/2011

Klassieke bezettingsovereenkomst van 01/07/2011 tot 30/06/2014.

Gemeentelijke bibliotheek.

Er worden gesprekken gevoerd met de lokale besturen voor de stations waar de loketten gaan sluiten :

Angleur, Antoing, Auvelais, Blaton, Couvin, Ecaussines, Godinne, Herseaux, Herstal, Mont-St-Guibert, Moustier, Neufchâteau, Piéton, Quaregnon, Theux. 

De loketten van het station van Binche gaan niet sluiten. Toch zal dit station binnenkort het voorwerp vormen van een recht van erfpacht door de Gemeente. In de lokalen die niet meer in gebruik zijn in dit gebouw, wil de Stad openbare diensten vestigen, onder andere een gemeentelijke bibliotheek en een museum.