Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-1479

van Cécile Thibaut (Ecolo) d.d. 23 februari 2011

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Stations - Plannen voor multidienstencentra in stations - Gemeenschappelijke verklaring met het Waals Gewest - Andere lopende projecten

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
spoorwegstation

Chronologie

23/2/2011Verzending vraag
7/12/2011Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4102

Vraag nr. 5-1479 d.d. 23 februari 2011 : (Vraag gesteld in het Frans)

Op 5 januari 2005 ondertekenden de heer Johan Vande Lanotte, toenmalig minister van Overheidsbedrijven en Philippe Courard, toenmalig Waals minister van Binnenlandse zaken en Ambtenarenzaken, in het station van Melreux-Hotton een gemeenschappelijke verklaring met het oog op het inrichten van ruimtes waar verschillende diensten kunnen worden verstrekt in stations die de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) van plan was te sluiten.

Dat project had tot doel in die stations diensten aan de bevolking onder te brengen, zoals een loket van de gemeente of van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW), een politiebureau of een postkantoor. Commerciële activiteiten, zoals boekhandels zijn niet uitgesloten op voorwaarde dat ze in het project kunnen worden geďntegreerd.

Enkele dagen later werd tijdens een ontmoeting tussen de Waalse minister en vertegenwoordigers van de NMBS een tijdschema opgesteld en werden er talrijke projecten genoemd:

- in Houyet : diensten van de gemeente en de dienst voor toerisme;

- in Thuin: diensten van de gemeente (administratie, politie, OCMW) maar ook van overheidsbedrijven (de Post en Belgacom);

- in Trois-Ponts: de dienst voor toerisme;

- in Hoei: een antenne van de gemeentepolitie in het station van Statte.

De heropening van gesloten stations werd ook overwogen:

- in Habay werd overwogen om er de arbeidsbemiddeling en de ombudsdienst van de gemeente te vestigen en een loket voor de organisatie van carpooling;

- in Halanzy hadden de dienst voor toerisme en de politie hun interesse laten blijken.

Ik pleit al lang voor het behoud van de stations, in het bijzonder voor de stations in landelijke gebieden en voor hun omvorming tot multifunctionele centra voor openbare en administratieve dienstverlening. Zulk een openbaredienstencentrum is een plaats waar verschillende diensten aan de bevolking worden aangeboden. De meest uitgestrekte provincie, die het verst van de administratieve centra gelegen is, heeft daar het meeste belang bij. Ik vind dit een veelbelovend project, niet enkel voor Luxemburg, maar voor vele landelijke gebieden.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) In welke stations heeft men dankzij de gemeenschappelijke verklaring van uw voorganger en het Waals Gewest een multidienstencentrum kunnen inrichten?

2) Welke diensten zijn er ondergebracht?

3) Werden er nog andere projecten ontwikkeld, buiten deze verklaring om?

4) Worden er nog multidienstencentra in Belgische stations uitgebouwd? Zo ja, in welke stations? Welke diensten zullen er worden ondergebracht? Wanneer zijn ze klaar?