Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-3855

van Karl Vanlouwe (N-VA) d.d. 1 december 2011

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen

De aanwezigheid van Amerikaanse legereenheden in Oeganda

Oeganda
strijdkrachten in het buitenland
Verenigde Staten
kinderbescherming

Chronologie

1/12/2011Verzending vraag
7/12/2011Dossier gesloten

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1402
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4310

Vraag nr. 5-3855 d.d. 1 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Amerikaanse president Barack Obama kondigde vrijdag 14 oktober aan dat hij een contingent van 100 elitetroepen naar Oeganda gaat sturen om het Oegandese leger te steunen in hun gevecht tegen de Lord's Resistance Army (LRA) militie van Joseph Kony.

De LRA voert sinds 1986 een rebellenoorlog tegen de Oegandese overheid voor de oprichting van een theocratische bewind gebaseerd op de tien geboden. De guerrillagroepering maakte zich in het verleden schuldig aan de afslachting van duizenden burgers. De laatste twintig jaar zou de LRA ook tussen 30.000 en 60.000 kindsoldaten gerekruteerd hebben. Joseph Kony wordt sinds 2005 gezocht door het Internationaal Oorlogstribunaal van Den Haag omwille van misdaden tegen de menselijkheid. Maar volgens verschillende bronnen is de LRA momenteel in haar zwakste fase sinds 15 jaar. Van de 5.000 rebellen blijven er amper 200 tot 400 over.

Meer dan waarschijnlijk wil President Obama met dit gebaar de inspanningen die Oeganda levert in hun strijd tegen de Islamitische al-Shabaab milities in SomaliŽ belonen. Eerder dit jaar kregen Oeganda en Burundi reeds voor 45 miljoen US Dollar militaire steun van het Pentagon om al-Shabaab beter te kunnen bestrijden. Hierbij komen dus nog een honderdtal voornamelijk Special Forces elitetroepen die de Oegandezen zullen adviseren, net als communicatie- en genietroepen.

Maar de Amerikaanse beslissing herinnert ons ook aan een gelijkaardige geheime VN-missie om Joseph Kony in 2006 te neutraliseren met in de VS getrainde Guatemalaanse elitetroepen. Dit draaide uit op een fiasco toen alle 17 elitetroepen door de LRA gedood werden in het Garambapark in Oost-Congo. Ook in 2008 en 2009 werd operatie Lightning Thunder van de Congolese, Oegandese en Burundese legers gesteund door Amerikaanse militaire steun en adviseurs. De LRA sloeg op de vlucht, maar liet een spoor van vernieling achter waarin meer dan 900 burgers de dood vonden.

Mijn vragen aan de minister zijn:

- De Verenigde Staten stellen dat de LRA momenteel bijzonder verzwakt is. Kan U dit bevestigen? Heeft U zicht op de aanwezigheid en het aantal kindsoldaten die zich thans in de rangen van de LRA bevinden?

- Werd de Amerikaanse beslissing besproken met hun Europese bondgenoten die ook actief zijn in Centraal Afrika?

- Heeft U weet van aanwezigheid van Amerikaanse troepen in Oeganda voorafgaand aan de aankondiging van de inzet van 100 Amerikaanse elitetroepen?

- Hoe verloopt de samenwerking/coŲrdinatie van de Amerikaanse troepen met de MONUSCO-troepen in de regio?

- Hoeveel troepen zet Oeganda thans in om de LRA te bevechten?

- Wat is uw inschatting van de acties van het Oegandese, Congolese leger en de MINUSCO in de bestrijding van de LRA? Is er voldoende samenwerking? Is de verzwakking van de LRA hieraan te danken? Zijn er nog regelmatig confrontaties tussen LRA milities en de legers van DR Congo, Oeganda, Zuid-Soedan en de MINUSCO?

- Voorziet het Amerikaanse plan ook in bescherming, begeleiding en re-integratie van ex-militanten, waaronder kindsoldaten, in de maatschappij in Oeganda, DR Congo en Zuid-Soedan? Zijn er ook infrastructuurprojecten gepland of gaat het louter om militaire steun?