BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
20 oktober 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-3543

de CÚcile Thibaut (Ecolo)

aan de minister van Landsverdediging
________
Leger - Kazernes - Provincie Luxemburg - Artillerieschool - Getalsterkte van het leger
________
krijgsmacht
militaire basis
militair personeel
provincie Luxemburg
________
20/10/2011Verzending vraag
7/12/2011Dossier gesloten
________
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4110
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-3543 d.d. 20 oktober 2011 : (Vraag gesteld in het Frans)

In oktober 2009 hebt u een herstructureringsplan voor de getalsterkte van het leger voorgesteld. Er kwamen talrijke reacties op dat plan.

In januari 2010 is in een Ministerraad overeengekomen dat vierhonderd militairen behouden zouden blijven in Aarlen (tegenover tweehonderd in de oorspronkelijke versie van het plan) en een honderdtal in Bastenaken, waar de kazerne met sluiting was bedreigd.

In dezelfde Ministerraad is beslist de Artillerieschool van Aarlen te behouden. Volgens het oorspronkelijke plan zou ze worden overgebracht naar Leopoldsburg in Limburg.

1) Kunt u me de huidige getalsterkte meedelen van elke kazerne van de provincie Luxemburg?

2) Kunt u de recente evolutie van de getalsterkte van de Artillerieschool in Aarlen weergeven 2010-2011)?

3) Zijn er nog afvloeiingen gepland met betrekking tot de kazernes van de provincie Luxemburg?