Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-3526

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 19 oktober 2011

aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen

Inning auteurs- en naburige rechten - Beheersvennootschappen - Wet op de openbaarheid van bestuur - Geldigheid

auteursrecht
openbaarheid van het bestuur

Chronologie

19/10/2011Verzending vraag
7/12/2011Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4931

Vraag nr. 5-3526 d.d. 19 oktober 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Voor de inning van auteursrechten en naburige rechten geeft de federale overheid een opdracht aan beheersvennootschappen, die conform de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteurs- en naburige rechten innen :

1) In welke mate, waarvoor wel en waarvoor niet, geldt de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur ook voor deze beheersvennootschappen? Op basis van welke wetten baseert de geachte minister zijn antwoord op deze vragen?

2) Op welke wijze en binnen welke grenzen kan het Parlement toezicht houden op het functioneren van deze beheersvennootschappen? Op basis van welke wetten baseert hij zijn antwoord op deze vragen?