BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
19 oktober 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-3526

de Bert Anciaux (sp.a)

aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
________
Inning auteurs- en naburige rechten - Beheersvennootschappen - Wet op de openbaarheid van bestuur - Geldigheid
________
auteursrecht
openbaarheid van het bestuur
________
19/10/2011Verzending vraag
7/12/2011Dossier gesloten
________
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4931
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-3526 d.d. 19 oktober 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Voor de inning van auteursrechten en naburige rechten geeft de federale overheid een opdracht aan beheersvennootschappen, die conform de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteurs- en naburige rechten innen :

1) In welke mate, waarvoor wel en waarvoor niet, geldt de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur ook voor deze beheersvennootschappen? Op basis van welke wetten baseert de geachte minister zijn antwoord op deze vragen?

2) Op welke wijze en binnen welke grenzen kan het Parlement toezicht houden op het functioneren van deze beheersvennootschappen? Op basis van welke wetten baseert hij zijn antwoord op deze vragen?